fbpx
Home Blog Woontips Niet-bewonersverzekering: wat moet je op letten?

Niet-bewonersverzekering: wat moet je op letten?

Welke verzekering is er voor niet-bewonende eigenaars in België? Waar moet je op letten als je deze verzekering afsluit? Ontdek onze complete gids over de niet-bewonersverzekering 👆

Niet-bewonende eigenaars, ook bekend als “eigenaars-verhuurders” moeten de woning die ze verhuren verzekeren. In feite moet de eigenaar een brandverzekering afsluiten voor het gebouw en verzekert de huurder zijn persoonlijke bezittingen en zijn aansprakelijkheid. Welke verzekeringen zijn nodig? Waar moet je zeker op letten als je een verzekering afsluit? Complete gids over de niet-bewonersverzekering in België 🇧🇪

Welke verzekering is er voor niet-bewonende eigenaars in België?

Wie als niet-bewonende eigenaar geen brandverzekering afsluit, speelt Russische roulette 😰

Sinds 1 januari 2019 zijn eigenaars-verhuurders verplicht om de woning die ze verhuren te verzekeren.

De verhuurder moet de flat of het huis beschermen tegen het risico op schade.

Deze basisdekking voor niet-bewonende eigenaars dekt schadegevallen zoals schade door brand 🔥, water 💧, storm 🌪️, hagel ❄️, of elektriciteit

Er zijn echter schadegevallen die de brandverzekering van de huurder niet dekt.

Bijvoorbeeld, als een storm het dak eraf blaast, is de huurder niet aansprakelijk. In zo’n geval komt dus de brandverzekering van de niet-bewonende eigenaar tussen.

Overstroming van een wijk met huizen
De niet-bewonersverzekering dekt ook schade door overstroming

Niet-bewonersverzekering: wat moet je op letten?

Waar moet je op letten als je een niet-bewonersverzekering afsluit?

1.     De verzekerde waarde

Er zijn twee mogelijkheden: je kan verzekeren in nieuwwaarde of in werkelijke waarde.

De nieuwwaarde dekt de wederopbouw van de woning tegen de huidige kosten 💸

De werkelijke waarde is de nieuwwaarde verminderd met een percentage voor slijtage (gewoonlijk tussen 20% en 30%).

Niet-bewonende eigenaars worden aangeraden hun huis te verzekeren in nieuwwaarde.

2.     De vrijstelling

De vrijstelling is het bedrag dat bij een schadegeval niet door de verzekering wordt gedekt. De vrijstelling verschilt van contract tot contract. Er zijn verschillende soorten vrijstellingen. Klik hier voor meer uitleg.

Hoe hoger de vrijstelling hoe lager de vergoeding in geval van een probleem.

Maar de premies voor een verzekering zonder vrijstelling zijn vaak hoger 📈

3.     De aanvullende waarborgen

Niet-bewonende eigenaars kunnen aanvullend optionele dekkingen afsluiten, zoals:

  • de verzekering tegen onbetaalde huur, die erg populair is bij verhuurders.
  • de dekking tegen diefstal en vandalisme, vaak als aanvulling op de brandverzekering.
  • de bescherming tegen huurschade, aangeboden door bepaalde verzekeringsmaatschappijen.
  • de verzekering rechtsbijstand, die nuttig is bij geschillen met de huurder.
Als het om verzekeringen gaat, is het is belangrijk om een weloverwogen keuze te maken. Neem de tijd om de verschillende offertes te vergelijken

Hoe zit het met de clausule “afstand van verhaal”?

Met de clausule van afstand van verhaal kan de verhuurder ervoor zorgen dat de woning gedekt is, zelfs als de huurder geen brandverzekering heeft. De niet-bewonersverzekering vergoedt dan de schade zonder zich tegen de huurder te keren. Voor deze clausule kan een extra premie worden gevraagd, die soms in de huurkosten worden doorberekend.

De woningverzekering voor niet-bewonende blote eigenaars

Een blote eigenaar heeft niet het recht om het goed te bewonen als het in vruchtgebruik is. Alleen de vruchtgebruiker heeft het recht om er te wonen 🍇

Het is dus de vruchtgebruiker die een brandverzekering voor de woning moet afsluiten. Hij moet de blote eigenaar een bewijs van deze verzekering bezorgen.

Als de vruchtgebruiker deze verzekering om de een of andere reden niet afsluit, heeft de blote eigenaar het recht om zelf een verzekering af te sluiten en de terugbetaling van de premie te vragen aan de vruchtgebruiker. Zo is de woning toch beschermd, zelfs als de vruchtgebruiker deze verplichting niet nakomt.

Huisbaas overhandigt huissleutels aan huurder

Kortom, de niet-bewonersverzekering is een must-have in België als je je onroerend goed wilt beschermen. Het is een aanvulling op de brandverzekering voor huurders en biedt een volledige bescherming voor de verhuurde flat of woning. Ontdek waar je op moet letten bij het afsluiten van de verzekering, van de verzekerde waarde tot de clausule afstand van verhaal. Ontdek onze complete gids over de verzekering voor eigenaars niet-bewoners in België 👆

Evaluate
4.8/5 - (5 stemmen)