fbpx
Home Blog Huurders Hoe werkt de vrijstelling in mijn woningverzekering?

Hoe werkt de vrijstelling in mijn woningverzekering?

De vrijstelling in je verzekering is van belang. Bij een schadegeval moet je een deel van de schade zelf betalen. Dat deel heet de “vrijstelling” of “franchise”. In al je verzekeringen zit er een, ook in je woningverzekering. 🏠

Het is voor iedere verzekerde belangrijk om te begrijpen wat de vrijstelling in de woningverzekering precies is. ☝️ De vrijstelling staat vermeld in je contract en in de algemene voorwaarden. Maar wat houdt ze eigenlijk in? Het is het bedrag dat bij een schadegeval niet door de verzekeringsmaatschappij ten laste genomen wordt. In dit artikel gaan we dieper in op het begrip “vrijstelling” in de verzekeringen, de verschillende types van vrijstellingen en hoe ze je premie bepalen.

Wat is de vrijstelling in de woningverzekering?

De vrijstelling van een woningverzekering is een bedrag dat door je verzekeringsmaatschappij wordt vastgesteld en door de verzekerde (jij) wordt gedragen in geval van schade 🔥

Als de schade hoger is dan dit bedrag, zal de verzekering tussenkomen om je te vergoeden. De uiteindelijke schadevergoeding hangt af van het type vrijstelling dat is gekozen, evenals het bedrag van het eigen risico.

Het bedrag van de vrijstelling van een brandverzekering hangt af van verschillende factoren.

De belangrijkste is de ABEX, een index die de evolutie van de bouwprijzen volgt. De premie van je woningverzekering hangt nauw samen met de evolutie van de prijzen in de bouwsector. Je vrijstelling dus ook.

Je franchise kan dus van maand tot maand variëren, afhankelijk van de evolutie van de prijzen.

Stel… Je hebt schade in je appartement. Door de inflatie is de herstelling duurder dan de oorspronkelijke kost. Je vrijstelling moet dus evenredig stijgen. Dat is de rol van de ABEX-index.

Om je te informeren over je verzekeringspremie en over de ABEX-index, hebben we een uitgebreid artikel geschreven!

Makelaar met sleutels en een miniatuurhuisje

Hoe wordt de vrijstelling berekend?

In België worden drie verschillende vrijstellingen onderscheiden:

De vaste vrijstelling

Dit is de meest gebruikte vrijstelling door verzekeringsmaatschappijen.

Je verzekering stelt eigenlijk een vast bedrag vast voor je vrijstelling bij de brandverzekering.

Bij schade zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Als de kosten van de schade lager zijn dan je vrijstelling, zal je verzekering tussenkomen, maar zul je de kosten moeten dragen ❌
  • Als de kosten van de schade hoger zijn dan je vrijstelling, zal je verzekering je vergoeden. Je vrijstelling zal dan worden afgetrokken van de uiteindelijke vergoeding 🧮

Hier is een voorbeeld 👇

Je appartement heeft brandschade geleden. Het bedrag van de vrijstelling dat door je brandverzekering in België is vastgesteld, is 400 €. De totale reparatiekosten bedragen 1.000 €. Je uiteindelijke vergoeding (het geld dat je van je verzekering ontvangt) zal dus 600 € bedragen (= 1.000 € – 400 €).

De procentuele vrijstelling

Sommige verzekeraars hanteren een vrijstelling in de vorm van een percentage. Deze vrijstelling hangt volledig af van het bedrag van de vergoeding.

Een voorbeeld? 👇

Het bedrag van je vrijstelling voor de brandverzekering is 10% in België. Als je een schadegeval hebt van 5.000€, zal de vrijstelling 500€ bedragen (= 10% van 5.000€). Je uiteindelijke vergoeding komt dan neer op 4.500 €.

De Engelse vrijstelling

De Engelse vrijstelling, of vrijstelling per meeteenheid, is het bedrag waaronder je verzekering niet tussenkomt. Het is een tussenkomstdrempel die door je woningverzekering bepaald wordt. Boven dit bedrag betaalt je verzekering 100% van de schade.

Een voorbeeld? 👇

Onze vrijstelling bedraagt 250 €. Als de kosten verbonden aan je schade hoger zijn dan 250€ (bijvoorbeeld, 300€), nemen wij alle kosten op ons. Je uiteindelijke vergoeding zal dus 300€ bedragen. Je hoeft niets te betalen. 😎

Hello, mate! 💂‍♂️

Wat is het bedrag van de franchise voor een woningverzekering in België?

De bedragen van elke franchise variëren afhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen en de gekozen franchise 🤔

Vaste franchises liggen vaak tussen 150 € en 300 €.

Procentuele vrijstellingen worden weinig gebruikt voor een huurdersverzekering. Deze worden voornamelijk aangetroffen in autoverzekeringen.

Engelse franchises worden zelden gebruikt.

Bij Flora hanteren we een Engelse franchise. Het bedrag van onze franchise voor de huurdersverzekering is 250€*. Dit betekent dat je niets hoeft te betalen boven de 250€. We passen ook dit type franchise toe voor onze familiale verzekering.

*kan variëren afhankelijk van de consumptieprijsindex.

Makelaar met sleutels en een miniatuurhuisje
Begin al maar te rekenen!

De vrijstelling is een belangrijk concept bij het afsluiten van een huurdersverzekering. Het is essentieel om te begrijpen hoe het werkt en welk franchisebedrag door jouw woningverzekering in België is vastgesteld. Door je verzekeringscontract goed te begrijpen, verklein je het risico op geschillen met je verzekeraar in geval van schade.

Evaluate
5/5 - (4 stemmen)