fbpx
Home Blog Huurders Onderhoud van de verwarmingsketel: een verplichting voor de huurder in België?

Onderhoud van de verwarmingsketel: een verplichting voor de huurder in België?

Er zijn veel verplichtingen voor huurders in België. Inclusief het onderhoud van de verwarmingsketel. Wie betaalt de onderhoudskosten? De eigenaar of de huurder?

Het onderhoud van de verwarmingketel is een van de vele verplichtingen van de huurder in België 🥵 Periodieke controle is nationaal verplicht, maar de vereisten variëren afhankelijk van de regio’s en het type brandstof dat wordt gebruikt. Het is moeilijk om als huurder hierin je weg te vinden… Daarom is het belangrijk om je verplichtingen als huurder goed te begrijpen, ook met betrekking tot het onderhoud van het verwarmingssysteem.

Waarom moet de huurder de ketel onderhouden?

Het is de plicht van de huurder om voor het gehuurde pand te zorgen en het in goede staat te houden, in overeenstemming met het principe van de goede huisvader. Dit omvat de verplichting om de ketel regelmatig te onderhouden en te laten controleren.

Er zijn veel voordelen aan het onderhouden van een verwarmingsketel:

  • Onderhoud vermindert het risico op storingen en technische problemen.
  • Het zorgt voor een beter rendement. Snellere verwarming met een lager energieverbruik.
  • Het garandeert een optimale levensduur.
  • Het garandeert ook de veiligheid van de bewoners door het risico op een CO-vergiftiging te verkleinen.

Wanneer is een periodieke controle nodig?

In Brussel en Wallonië wordt een onderscheid gemaakt tussen onderhoud en periodieke controle.

Onderhoud zorgt ervoor dat de ketel goed werkt en in goede staat blijft.

Periodieke controle omvat het onderhoud en een grondig nazicht van bepaalde voorschriften (veiligheid, dichtheid, emissies, enz.). Beide stappen worden gewoonlijk tegelijk uitgevoerd.

Onderhoud van een gasketel

In België is de periodieke controle van een gasketel verplicht. In Vlaanderen is ook het onderhoud een vereiste.

Beide stappen moeten worden uitgevoerd door een erkende verwarmingstechnicus.

De frequentie verschilt per gewest:

👉 In Vlaanderen moet dit om de 2 jaar gebeuren.

👉 Ook in Brussel moet de periodieke controle om de 2 jaar plaatsvinden.

👉 In Wallonië hangt de onderhoudsfrequentie af van het vermogen van de ketel. Een ketel van meer dan 100 kW moet om de 2 jaar worden gecontroleerd. Die frequentie bedraagt 3 jaar voor ketels van minder dan 100 kW.

Die controle kan het best in de zomer of de herfst worden uitgevoerd.

Onderhoud van een mazoutketel

De controle van een mazoutketel moet jaarlijks worden uitgevoerd. En dit overal in België!

Hout-, pellet- en kolengestookte ketels moeten ook jaarlijks worden gekeurd.

Hand die de temperatuur van de verwarming regelt

Wat met een elektrische verwarming?

Er bestaat geen verplichting voor elektrische verwarmingstoestellen en boilers.

Sommige verhuurders nemen echter een specifieke clausule op in het huurcontract. De huurder zal dan zijn/haar elektrische installatie moeten onderhouden en ontkalken.

De tussenkomst van een elektricien of loodgieter is noodzakelijk.

Wie betaalt de onderhoudskosten: de eigenaar of de huurder?

Voor individuele ketels is de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud. De huurder zal dus periodieke controles moeten organiseren en betalen volgens de frequentie die in elk gewest van toepassing is. Het is belangrijk om het attest van die controle bij te houden.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verwarmingsaudit. Bij grote reparaties (slijtage, vervanging van een onderdeel) zal de eigenaar de kosten ervan moeten betalen. De mogelijkheid om de woning te verwarmen is namelijk een van de vele verplichtingen van de eigenaar.

⚠️ Opgelet! Als de reparatie te wijten is aan gebrek aan onderhoud, kan de verhuurder de kosten verhalen op de huurder.

 

Hoeveel kost het om een ketel in een huurwoning te controleren?

Ben je huurder? Dan zal je je ketel periodiek moeten laten controleren, of hij nu op gas of mazout werkt. Maar hoeveel gaat het je kosten? 💶

  • Voor een gasketel variëren de prijzen van 100 tot 170 € (exclusief btw). De prijs kan stijgen afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de taak.
  • Voor een mazoutketel liggen de tarieven tussen 150 en 250 € (exclusief btw).
  • Voor een elektrische boiler zal je, afhankelijk van het model, tussen de 150 en 250 € moeten uitgeven.

Schade door gebrek aan onderhoud?

Een verwarmingsketel in panne … midden in december? Een lekkende mazoutverwarming? Gasdampen uit de verwarmingsketel? Al deze problemen kunnen ernstige materiële en lichamelijke schade veroorzaken. En die kunnen uiteraard veel geld kosten.

  • Als blijkt dat de schade is veroorzaakt door gebrek aan onderhoud of verkeerd gebruik, wordt de huurder aansprakelijk gesteld.
  • Als de ketel tekenen van slijtage vertoont of aan vervanging toe is, zal de eigenaar dit moeten doen.
  • Als de panne wordt veroorzaakt door een te hoge netspanning, brand of waterschade, zal de brandverzekering de kosten dekken.
Werknemer die onderhoud pleegt aan de gasketel
Doe een beroep op de diensten van een erkend expert!

Samengevat, zorg goed voor je verwarmingketel, want hij zal het je teruggeven! Niets is beter dan een goed onderhouden ketel om je comfort en vooral je veiligheid te garanderen. En onthoud, het onderhoud en de periodieke controle van de verwarmingketel zijn essentiële verantwoordelijkheden van de huurder in België.

Evaluate
Beoordeel het bericht