fbpx
Home Blog Huurders 5 plichten van de huurder tegenover de verhuurder

5 plichten van de huurder tegenover de verhuurder

Niet alleen de huisbaas heeft plichten. Huurders hebben ook bepaalde verplichtingen tegenover hun verhuurder en het verhuurde goed

De plichten van de huurder tegenover de verhuurder zijn essentiële elementen waarmee rekening moet worden gehouden. Het is dus belangrijk om deze plichten, die in België vaak opgenomen zijn in het huurcontract, te kennen en na te komen. We hebben het meestal over de plichten van de verhuurder tegenover de huurder, maar hoe zit het andersom?  Door het huurcontract te ondertekenen stemt de huurder ermee in bepaalde verplichtingen na te komen. Wat zijn deze verplichtingen? 🤔

De belangrijkste verplichting betreft het onderhoud van een goed

De huurder (jij dus) moet de huurwoning onderhouden en schoonmaken. In België is dat de belangrijkste verplichting van een huurder tegenover zijn verhuurder! ☝️

We spreken vaak over een beheer als een voorzichtig en redelijk persoon of “als een goede huisvader”. Met andere woorden, je moet zorg dragen voor je stulpje alsof het van jezelf was. Je moet dus de voorzieningen en installaties onderhouden, noodzakelijke herstellingen uitvoeren en alles netjes houden.

Om die reden wordt bij het begin en het einde van elke huurovereenkomst een plaatsbeschrijving opgesteld. Dit document beschrijft in detail de algemene staat van de woning voordat de nieuwe huurder zijn intrek neemt in detail. En vermeldt met name de kleine gebreken (krassen, vlekken op de muren, enz.), de staat van de uitrusting (keuken, sanitair) …

Bij je vertrek wordt een nieuwe plaatsbeschrijving opgemaakt met een lijst van alle gemaakte huurschade. Op basis van dit document beslist de verhuurder of je je huurwaarborg al dan niet volledig terugkrijgt.

Kleine herstellingen

Kleine herstellingen vallen ook onder de onderhoudsplicht.

Als huurder sta je in voor het dagelijks onderhoud van je huurstulpje, zoals:

 • Kapotte deurklink vervangen
 • Afvoer ontstoppen
 • Schoorsteen vegen
 • Glasbreuk herstellen (als dit niet bij het gebouw hoort, zoals een buitendeur of -raam)
 • Verfwerk opfrissen
 • Rookmelder vervangen
 • Lekkende kraan herstellen
 • Tuin onderhouden
 • Verwarmingsketel onderhouden
 • enz.

Als er waterschade ontstaat door een niet-herstelde lekkende kraan, kan het zijn dat de huurder voor alle herstellingskosten moet opdraaien.

Dat geldt ook voor gas- en mazoutketels. Als huurder moet je de verwarmingsketel regelmatig laten controleren. Als de ketel defect is door een gebrek aan onderhoud, kan de eigenaar de kosten voor de vervanging ervan verhalen op de huurder.

Aan het einde van de huurovereenkomst moet de huurder de woning teruggeven in de staat waarin hij die ontvangen heeft. Hij moet dus alle nodige herstellingen uitvoeren, de woning schoonmaken en leegmaken.

Reparatie van een deurslot door de huurder
Dus pak je gereedschapskist en klussen maar!

Huurdersaansprakelijkheidsverzekering: een wettelijke verplichting voor huurders

De huurder is ook verplicht om een brandverzekering voor huurders af te sluiten.

In Wallonië en Vlaanderen moeten alle huurders een brandverzekering voor huurders afsluiten. Het betreft hier een wettelijke verplichting.

Daarnaast moet hij ook een verplichte“huurdersaansprakelijkheidsverzekering” afsluiten. Deze kan nog worden uitgebreid met de optionele waarborg “diefstal en vandalisme”.

In Brussel geldt die verplichting niet, maar vragen de verhuurders het meestal wel in het huurcontract. Het is dus een contractuele verplichting

In beide gevallen moet je een verzekeringsbewijs voorleggen aan de verhuurder. Zo weet hij dat je aansprakelijkheid als huurder gedekt is in geval van brand, waterschade of glasbreuk.

Goed zo, Niels!

Een huurwaarborg

De huurwaarborg is geen wettelijke verplichting, maar wordt vaak door huisbazen gevraagd ⚠️

Het bedrag, dat gelijk is aan 1 of 2 maanden huur, wordt geblokkeerd op een rekening of bij een organisatie zoals Korfine. Het is een bescherming voor je huisbaas.

Als je schade aan de woning hebt veroorzaakt (schade aan muur of parket, enz.), heeft de huisbaas het recht om je huurwaarborg te gebruiken om de herstellingskosten te betalen. Deze beslissing is gebaseerd op de plaatsbeschrijving bij je vertrek.

De verplichting van de huurder om een huurwaarborg te betalen is opgenomen in je huurcontract.

Onderhoud van de verwarmingsketel

De huurder moetde verwarmingsinstallatie correct onderhouden.

Dit omvat onder meer beschermen tegen vorst, de juiste brandstof gebruiken en de instructies van de fabrikant opvolgen.

In België moet het onderhoud van de cv-ketel verplicht door een erkend installateur worden uitgevoerd. Dit is een van de vele verplichtingen van de huurder tegenover de verhuurder.

 • Mazoutketels moeten jaarlijks worden onderhouden, deze verplichting geldt in alle gewesten.
 • Het onderhoud van een gasinstallaties, inclusief het vegen van de schoorsteen, moet om de twee jaar worden uitgevoerd in Vlaanderen en om de drie jaar in Wallonië en Brussel.

Na het onderhoud krijg je van de technicus een reinigings- en verbrandingsattest. Dit moet je bewaren en een kopie aan je huisbaas geven

Als je net ingehuisd bent, kun je de laatste twee attesten opvragen. Als bij de controle een gebrek aan het licht komt, zijn de verhuurder en de huurder verplicht om de installatie binnen drie maanden te herstellen en een nieuwe controle te laten uitvoeren na de werken.

Onderhoud van de verwarmingsketel, een van de verplichtingen van de huurder
En jij, heb jij je cv-ketel goed onderhouden?🤨

Huurwaarborg, brandverzekering voor huurders, onderhoud van de woning, enz. Huurders die een huurcontract ondertekenen, gaan ermee akkoord deze verplichtingen na te komen. Het niet nakomen van een verplichting kan aanleiding geven tot geschillen en zelfs tot een definitieve uitzetting uit de woning. De huurdersverplichtingen in België zijn dan ook belangrijk om na te leven om een harmonieuze relatie met de verhuurder te behouden

FAQ

Wat zijn de verplichtingen van een huurder met betrekking tot onderhoud?

Group 4

De verplichtingen van een huurder met betrekking tot onderhoud omvatten het schoonmaken en onderhouden van de gehuurde woning, het uitvoeren van kleine reparaties en het afsluiten van een verplichte huurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast moet de huurder de verwarmingsinstallatie correct onderhouden volgens de wettelijke vereisten.

Wat zijn de verplichtingen van een huurder bij het einde van een huurcontract?

Group 4

Bij het einde van een huurcontract heeft de huurder verschillende verplichtingen. Allereerst moet de huurder de woning teruggeven in dezelfde staat als waarin hij deze heeft ontvangen. Dit omvat het uitvoeren van eventuele noodzakelijke herstellingen, het schoonmaken van de woning en het leegmaken van alle persoonlijke bezittingen. Daarnaast moet de huurder ervoor zorgen dat alle sleutels en toegangsmiddelen worden teruggegeven aan de verhuurder. Ten slotte kan een deel (of het geheel) van de huurwaarborg van de huurder worden ingehouden om achterstallige huur en kosten van huurschade of reparaties te dekken, zoals overeengekomen in de huurovereenkomst.

Evaluate
5/5 - (3 stemmen)