fbpx

Is de optie diefstal en vandalisme nuttig?

Schadegeval
Leestijd: 5 minuten
Beoordeel het bericht

Is het nuttig om de optie “diefstal en vandalisme” af te sluiten bij je (mede)huurdersverzekering?

We horen het je al denken: “geef me één goede reden om nog eens bij te betalen voor de optie diefstal en vandalisme, als ik al zoveel moet dokken voor de gewone huurdersverzekering” 😭. Wij geven je niet zomaar één reden, maar liefst 34 568 redenen. Dat is namelijk het aantal inbraken dat in één jaar in België is gepleegd (cijfers van de Federale Politie voor het jaar 2020). 😱 Als dat getal één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat het ons allemaal kan overkomen. En dan hebben we het nog niet over andere vormen van diefstal of vandalisme gehad!

De optie diefstal en vandalisme zorgt ervoor dat je financieel wordt beschermd bij een inbraak in je woning of een gelijkaardig misdrijf. En in het belang van transparantie is het een goed idee om even stil te staan bij de zaken die wel of niet gedekt worden door Flora, als je bij ons voor deze optie kiest. 🤓

Let’s talk about se… oh nee, ik bedoel diefstal en vandalisme 🤪

Wat dekt de optie diefstal en vandalisme van Flora?

De inboedel

Wanneer er stukken uit de inboedel worden gestolen, of wanneer er sprake is van een inbraak waarbij schade wordt berokkend aan je inboedel of aan de woning zelf, steekt de verzekering een handje toe om je te helpen. Dit klinkt nogal vanzelfsprekend. Maar wist je dat dit ook geldt als je een deel van je huisraad (of tijdelijk je hele inboedel) verplaatst had naar een ander gebouw? Nee? Dan weet je het nu 😅.

Je persoon

We wensen het niemand toe, maar het zal je maar overkomen: je wandelt rustig op straat, en ineens word je bedreigd door een onbekende die je vraagt om je telefoon af te geven! In dat geval geldt: security first! ❤️‍🩹Je eigen veiligheid is meer waard dan je spullen! Als je voor de optie diefstal en vandalisme hebt gekozen, vergoedt je verzekering de waarde van je telefoon.

Met de optie diefstal en vandalisme ontvang je een vergoeding voor bezittingen die zijn gestolen of beschadigd bij een diefstal met geweld of bedreiging, terwijl je te voet of aan boord van een voertuigonderweg was. De dekking geldt overal ter wereld en voor alle leden van je huishouden.

Sleutels en sloten

Ongewenst bezoek in het holst van de nacht – en we hebben het hier niet over aanbidders die een nachtelijke serenade komen opvoeren – komt meestal ongelegen. Na een inbraak komen we tussen voor de vervanging van sloten en de bijbehorende sleutels. Ook de digitale hercodering van afstandsbedieningen voor deuren die direct toegang geven tot de woning, worden vervangen op onze kosten. Daarbovenop kan je aanspraak maken op Flora wanneer de sleutels van je woonst je worden ontvreemd op straat, en als het adres van je huis op basis hiervan kan worden geïdentificeerd.

In deze gevallen heb je geen recht op een vergoeding

Minstens even belangrijk als de zaken die wél worden gedekt door de verzekering, zijn de gevallen van diefstal of vandalisme waar de verzekering niet tussenkomt. De onderstaande lijst geeft een duidelijk overzicht van die concrete gevallen.

 • Je hebt geen recht op een vergoeding wanneer er zaken gestolen of vernield worden zonder dat er sprake is van een inbraak, bijvoorbeeld als er spullen gestolen worden uit een afgesloten gemeenschappelijke ruimte, een garage of een kelder die tot jouw woning behoren of die zich op een ander adres bevinden.
 • Je kan geen beroep doen op de verzekering indien één of meer leden van je huishouden medeplichtig zijn aan de diefstal of het vandalisme. Dit geldt ook voor gasten, een onderhuurder of andere bewoners van het pand.
 • Een motorvoertuig dat een snelheid van meer dan 25 km/u kan halen, of een aanhangwagen waarvan de accessoires vastzitten, vallen niet onder de verzekerde goederen.
 • Wanneer het vandalisme of de diefstal gebeurt in een verwaarloosd gebouw, is dit niet te verhalen op Flora.
 • Spullen die je buiten bewaart, zijn geen verzekerde goederen.
 • Ook je huisdier is door deze verzekering niet gedekt.
 • Materiaal dat je uitsluitend gebruikt voor je werk, valt niet onder de bescherming van deze verzekering.
fietswiel achtergelaten na een diefstal op straat
Als je fiets buiten staat, wordt deze jammer genoeg niet gedekt door de optie diefstal en vandalisme…

Wat zijn de vergoedingslimieten?

Flora komt enkel tussen tot een bepaald bedrag. Schade die dit bedrag overschrijdt, zal niet worden vergoed. Wat zijn dan die maximale bedragen voor tussenkomst in geval van diefstal of vandalisme? Lees snel verder.👇

 • Sieraden: 2.200 €
 • Horloges: 1.200 €
 • Waardevolle voorwerpen zoals contant geld, bankkaarten, identiteitsbewijzen, ongezette edelstenen, edele metalen of cheques: 600 €
 • Bij diefstal met geweld op een persoon of uit een voertuig: 4.400 €
 • Gedeeltelijk en tijdelijk verplaatste goederen: 4.400 €
 • Diefstal uit een afgesloten kelder of een afgesloten garage die horen bij de woning: 1.200 €
 • Diefstal uit een afgesloten, aangrenzend of niet-aangrenzend gebouw, zonder directe toegang tot het verzekerde pand: 1.200 €
 • De vervanging van deursloten, sleutels en afstandsbedieningen en digitale hercodering wordt voor maximaal 500 € per jaar vergoed.

Ziezo, dat is de optie diefstal en vandalisme van Flora in een notendop. Is er bij je ingebroken? Lees hier wat je moet doen als er iets gestolen werd uit je woning. Neem gerust contact op met het team van Flora als je nog vragen hebt!

Meer weten over de huurdersverzekering van Flora?

Lees onze algemene voorwaarden!

Blogposts die voor u interessant kunnen zijn