fbpx
Home Blog Huurders Kan je een indexering van de huurprijs weigeren? Je rechten om indexering te betwisten

Kan je een indexering van de huurprijs weigeren? Je rechten om indexering te betwisten

Is huurindexering in België een mysterie voor jou? We lossen het op! Kun je de indexering van je huur weigeren? Hoe pak je dat aan? We leggen het je allemaal uit 👇

Heb je ooit de indexering van de huurprijs in België willen weigeren? Dan ben je niet alleen. Elke eigenaar van een huurwoning heeft het recht om de huurprijs te indexeren. Maar wat gebeurt er als je deze verhoging betwist? We bekijken samen hoe je kan betwisten 👇

Hoe werkt indexering van de huur in België?

Iedere eigenaar van een huurwoning heeft het recht om de huurprijs te indexeren.

Maar wat is dat juist? 🤔

Huurprijsindexering is de jaarlijkse herziening van de huurprijs.
Deze herziening is gebaseerd op de evolutie van de kosten van levensonderhoud en is gekoppeld aan de gezondheidsindex.

De gezondheidsindex bepaalt de toegestane verhoging van de huur. 📈

De huur mag één keer per jaar geïndexeerd worden, meer bepaald op de verjaardag van het huurcontract. Zo wil de wetgever het evenwicht bewaken tussen de rechten van de eigenaar en de belangen van de huurder.

Tot oktober 2023 mocht de huurprijs van woningen met een middelmatige EPC-score maar beperkt geïndexeerd worden. Maar deze maatregel is niet verlengd. Wel is in Vlaanderen een correctiefactor ingevoerd voor EPC-labels lager dan categorie C.

Huurder met huis in handen

Heeft mijn huisbaas het recht de huurprijs te indexeren? 

Je huisbaas mag de huur ieder jaar indexeren.

Meestal staat in je huurcontract een clausule dat indexering toegelaten is. Deze clausule geeft je huisbaas het recht om je huur te verhogen op basis van de gezondheidsindex.

Ook als er geen clausule in je huurcontract staat, is indexering mogelijk.

Er kan echter een specifieke clausule in je huurcontract staan die bepaalt dat de huurprijs niet verhoogd wordt tijdens de huur ❌

Belangrijk! Alleen als de eigenaar een aangetekende brief over de indexering naar de huurder stuurt, is de verhoging van de huurprijs bindend. Zonder deze schriftelijke melding kan de huurder het recht hebben om de indexering te weigeren en dezelfde huurprijs te blijven betalen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn voor een huurcontract voor een woning (hoofdverblijfplaats).

 Wat zijn de regels?

  • Er moet een schriftelijk huurcontract zijn. Bij een mondelinge huurovereenkomst is indexering alleen mogelijk als de partijen kunnen bewijzen dat deze mogelijkheid overeengekomen is.
  • De eigenaar moet de huurder schriftelijk op de hoogte brengen van een huurprijsindexering. Zonder deze schriftelijke mededeling is de huurder niet verplicht de geïndexeerde huurprijs te betalen. Let op: deze reglementering is uitsluitend van toepassing op huurcontracten voor een hoofdverblijfplaats.

Kan ik als huurder de indexering van de huurprijs weigeren?

In principe kunnen huurders de indexering van hun huur niet weigeren. 😥

Maar er zijn uitzonderingen:

  • Als de verhuurder de huurder niet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging ingelicht heeft
  • Als de verhuurder de huur dat jaar al eens verhoogd heeft.

De indexering van de huur kan ook met terugwerkende kracht gebeuren. In dat geval kan de eigenaar alleen de geïndexeerde huur van de laatste drie maanden vragen.

Indexontwikkelingen in België

Huurindexering is dus gebruikelijk in België. Het maakt deel uit van de vele rechten van verhuurders. Huurders zijn verplicht om de geïndexeerde huur te betalen. In bepaalde specifieke gevallen heeft de huurder echter het recht om de verhoging te betwisten. Als huurder in België is het belangrijk te weten wanneer je de indexering van je huur kunt weigeren.

FAQ

Hoe wordt de huurprijsindexatie in Vlaanderen berekend?

Group 4

De formule die wordt gebruikt om de huurprijsindexatie in Vlaanderen te berekenen, is als volgt:

(Basis huurprijs x Nieuwe index) / Aanvangsindex

De basishuurprijs is het bedrag dat overeengekomen is bij het ondertekenen van het huurcontract, zonder eventuele extra kosten mee te rekenen.

De nieuwe gezondheidsindex, gepubliceerd maandelijks door de FOD Economie, is van belang voor de indexatie en moet gebaseerd zijn op de maand vóór de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract.

De aanvangsindex komt overeen met de index van de maand vóór de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De berekening gebeurt online via de website van Statbel.

Evaluate
5/5 - (5 stemmen)