fbpx
Home Blog Huurders Huren zonder huurcontract in België: is dat wettelijk?

Huren zonder huurcontract in België: is dat wettelijk?

Een huurcontract ondertekenen is wettelijk verplicht. Wat zijn dan de risico’s van huren zonder huurcontract in België?

Huren zonder huurcontract, is dat wettelijk in België? Het huurcontract is een van de vele verplichtingen die hoort bij huren. Toch is huren zonder huurcontract soms mogelijk. Wat zijn de risico’s, voor de huurder en de verhuurder? Hier ontdek je alles over de verplichting om een huurcontract in België te ondertekenen 👇

Is een huurcontract verplicht in België?

In België is een huurcontract verplicht voor de verhuur van:

 • een hoofdverblijfplaats
 • een studentenwoning

Dit is een contract dat ondertekend wordt tussen de eigenaar-verhuurder en de huurder(s) van een onroerend goed.

Het is niet zomaar een velletje papier!

Het document is het bewijs van een contractuele relatie tussen jou en de eigenaar. Dat wil zeggen dat beide partijen rechten en plichten hebben.

Huurcontracten vallen onder de woninghuurwet. Die wet zorgt voor een evenwicht tussen de rechten van de verhuurder en de belangen van de huurder.

De wet geldt alleen voor woningen die als hoofdverblijfplaats van de huurder dienen. Dat wil zeggen dat je als huurder in je woning moet wonen 🏠

Het huurcontract moet geregistreerd worden. Na ondertekening van het contract, heeft de verhuurder 2 maanden de tijd om het huurcontract te registreren.

GO GO GO 🏃🏻‍♂️

Wat staat er in een huurcontract?

Je hebt het al door …

Huren zonder huurcontract is niet echt huren 😱

Dit zijn de belangrijkste elementen die in je huurcontract moeten staan, wil je helemaal in orde zijn:

 • Gegevens van de verhuurder en van jou
 • Een beschrijving van de woning
 • Het EPB-certificaat
 • De duur en begindatum van het contract
 • De huurprijs
 • Informatie over je huurwaarborg
 • De brandverzekering voor huurders
 • De meters (water, elektriciteit, gas)
 • De kosten (privé, gemeenschappelijk, voorschotten)
 • De uitvoering van de plaatsbeschrijving

Ontdek in dit artikel alle elementen die je in het huurcontract moet terugvinden.

lijst van elementen van een leasecontract in belgië
Klaar om je checklist in te vullen?

Huren zonder huurcontract in België: wat zijn de gevolgen?

Huren zonder huurcontract is niet wettelijk in België ❌

Yep, de registratie en ondertekening van het huurcontract zijn essentieel als je een woning huurt.

Huren zonder huurcontract houdt wel risico’s in:

 • De verhuurder mag de huurprijs niet herzien of indexeren
 • Bij achterstallige huur, niet-betaling van de huurwaarborg of gebrek aan verzekering kan de verhuurder geen beroep kunnen doen op de uitdrukkelijk ontbindende clausule
 • De verhuurder en de huurder zullen niet adequaat beschermd zijn.

De huurder heeft altijd het recht om een schriftelijk contract aan de verhuurder te vragen ✍

Hoe zit het met mondelinge huurcontracten?

Een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats moet schriftelijk zijn.

In België zijn mondelinge huurcontracten sinds 2007 verboden. Bij een mondeling huurcontract dat na 2007 is gesloten, is er geen sanctie voorzien en blijft het contract geldig. Dit blijft echter zeer riskant voor zowel de verhuurder als de huurder.

geschil tussen een huurder en een verhuurder

De verplichting om een huurcontract te ondertekenen is van toepassing in heel België voor hoofdverblijfplaatsen. Het zorgt ervoor dat de belangen van zowel de verhuurder als de huurder worden gerespecteerd. Het is cruciaal om deze verplichting na te leven voor een veilige verhuur in België. Verhuren zonder huurcontract in België brengt geen wettelijk risico met zich mee, maar kan bij geschillen bijzonder lastig zijn. 😫

Evaluate
5/5 - (5 stemmen)