fbpx
Home Blog Huurders Welke verzekering voor eigenaar-verhuurders in België?

Welke verzekering voor eigenaar-verhuurders in België?

Een eigenaar-verhuurder: wat is dat? Wat is het verschil met een gewone eigenaar? Welke verzekering heb je nodig als eigenaar-verhuurder in België? Kom alles te weten over de verplichtingen van een eigenaar-verhuurder in België.

Je hoort vaak de term ‘eigenaar-verhuurder’ vallen. Wat is het verschil met een gewone eigenaar? 🤔 Als eigenaar-verhuurder heb je rechten en plichten tegenover je huurder. En omgekeerd. Jezelf verzekeren is er daar één van! Welke verzekering heb je nodig als eigenaar-verhuurder in België? Is een woningverzekering verplicht voor de eigenaar? In dit artikel leggen we je alles uit. 👇

Een eigenaar-verhuurder: wat is dat?

Laten we bij het begin beginnen: de eigenaar is … De persoon die het vastgoed bezit. Heel goed, jij mag een bank vooruit! 👍

De eigenaar-verhuurder bezit een woning die hij verhuurt. Hij woont dus niet zelf in zijn vastgoed.

Dat vastgoed kan een appartement, een huis of zelfs een handelspand zijn. 🏠

De eigenaar-verhuurder is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Het is zijn rol om een fatsoenlijk pand aan te bieden in ruil voor een maandelijks huurbedrag.

Hij moet zich daarbij aan heel wat regels houden wat betreft het huurcontract, de mede-eigendom, eventuele werkzaamheden enz. Eigenaar-verhuurder zijn is beslist geen sinecure!

Niet simpel hoor, huisbaas zijn!

Wat zijn de verplichtingen van eigenaar-verhuurders in België?

De verplichtingen van de eigenaar-verhuurder zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Da’s niet om te lachen! 🤐

Als eigenaar-verhuurder moet je verplicht:

  • het huurcontract opstellen en registreren;
  • een plaatsbeschrijving opstellen bij het begin en het einde van de huurperiode;
  • een EPB-certificaat voorleggen dat de energieprestaties van het vastgoed vastlegt;
  • een goed onderhouden en conform pand aanbieden dat voldoet aan de vereisten op het gebied van hygiëne, veiligheid en leefomstandigheden;
  • Instaan voor grote werkzaamheden inzake herstellingen, onderhoud enz.;
  • de rust van de huurder verzekeren.

Wacht eens, ben je als eigenaar-verhuurder in België dan niet verplicht om een verzekering af te sluiten? Geduld, dat komt nog. 😉

Wat zijn de rechten van eigenaar-verhuurders in België?

Een eigenaar-verhuurder heeft ook rechten. Ja dúh, logisch, zul je zeggen … 😑

Hij heeft het recht om het huurcontract af te dwingen, een huurwaarborg te eisen (vaak gelijk aan 2 maanden huur) en het maandelijkse huurgeld te innen.

De eigenaar-verhuurder heeft ook het recht om een verzekering af te sluiten voor onbetaalde huur en werkzaamheden. 🔨

Maar heeft hij ook het recht om een huurder op straat te zetten? Dat is een complexe kwestie. Een huurder op straat zetten kan alleen na een gerechtelijke beslissing. Die wordt meestal opgesteld door een vrederechter.

Welke verzekering heb je nodig als eigenaar-verhuurder in België?

De eigenaar-verhuurder is wettelijk verplicht om een woningverzekering af te sluiten. 😱

Even opfrissen: een woningverzekering dient om het gebouw te verzekeren in geval van schade (bij brand, waterschade of glasbreuk).

Er is dus enkele wet die de eigenaar-verhuurder verplicht om zijn appartement, huis of handelspand te verzekeren.

De verzekering voor eigenaar niet-bewoner dekt de vier muren van een gebouw bij een schadegeval. 🧯

Bevindt de woning zich in een mede-eigendom, dan kan de verzekering voor eigenaar niet-bewoner worden aangevuld met een extra dekking voor eventuele verhuurde meubels. Dat heet dan ‘Schade aan de inboedel’. 🪑

En wat als de woning niet wordt bewoond? De verzekering voor eigenaar niet-bewoner dekt het pand bij schadegevallen zoals een overstroming, brand of storm.

In Vlaanderen is de huurder verplicht om een woningverzekering af te sluiten. Die regel is wettelijk verplicht in Wallonië en Vlaanderen. In Brussel wordt het bij contract bepaald.📄

De huurder ondertekent zijn huur- en verzekeringscontract terwijl de eigenaar-verhuurder met zijn biros in België op de handtekening wijst.

De clausule ‘afstand van verhaal’: een verzekering voor de eigenaar?

In sommige gevallen verkiest de eigenaar- verhuurder om een clausule ‘afstand van verhaal’ toe te voegen aan zijn brandverzekeringscontract.

Deze clausule betekent dat in geval van schade, de verhuurder de huurder niet kan aansprakelijk stellen. De schade wordt dus gedekt door de verzekering van de verhuurder, ongeacht wie ervoor verantwoordelijk is.

Voor de verhuurder is deze optie de eenvoudigste en veiligste. Het stelt de verhuurder gerust, omdat hij nu zeker weet dat zijn eigendom gedekt is.

Maar … Jawel, er is ook een ‘maar’! ⚠️

De clausule ‘afstand van verhaal’ ontslaat de huurder niet van zijn verplichting om een verzekering af te sluiten.

Ze kan dus soms dubbelop zijn met de brandverzekering van de huurder. Maar het zou stom zijn om twee keer voor dezelfde verzekering te betalen, toch?

Het simpelste is om de huurder in het contract te verplichten om een brandverzekering af te sluiten en daar ook een bewijs van in te leveren.

De clausule ‘afstand van verhaal’ is ook niet de beste verzekering voor de huurder. Ze beschermt alleen de verhuurder en zijn pand.

We geven je een voorbeeld:

Je had zin om lollig te doen en met vuur te spelen. Bam, het hele gebouw waarin je woont in de fik. 🔥

Hoe dom kun je zijn! De clausule ‘afstand van verhaal’ zal alleen de schade aan jouw appartement vergoeden. De huurdersverzekering daarentegen zal ook de schade aan de aangrenzende woningen dekken.

Hé malloot! Ben je lekker bezig?

In België komen er steeds meer huurwoningen bij. 📈

Je vastgoed verhuren is echter beslist geen sinecure. Er komen heel wat strenge wettelijke verplichtingen bij kijken. Zorgen dat je vastgoed gedekt is in geval van schade is dan ook essentieel.

Hoewel een woningverzekering verplicht is voor de huurder, is de eigenaar-verhuurder niet verplicht om zijn woning te verzekeren.

Maar we raden je wel aan om een verzekering voor eigenaar niet-bewoner af te sluiten (ook wel ‘verhuurdersverzekering’ of huurgarantieverzekering). Die is immers helemaal afgestemd op eigenaar-verhuurders in België. 🇧🇪

Evaluate
5/5 - (4 stemmen)