fbpx
Home Blog Huurders Hoe wordt de indexering van de huurprijzen berekend in België?

Hoe wordt de indexering van de huurprijzen berekend in België?

Als huurder is het belangrijk dat je begrijpt hoe huurindexering werkt en hoe de indexering in België berekend wordt. We leggen je alles uit 👇

Alle verhuurders kunnen de huurprijs indexeren. Deze verhoging kan niet zomaar: de berekening van de huurindexering moet voldoen aan de Belgische regels. 🇧🇪 Als huurder is het belangrijk te weten hoe de huurindexering berekend wordt en hoe je verhuurder te werk moet gaan.

 Wat is indexering van de huurprijzen in België?

In België betekent indexering van de huurprijzen dat de huurprijs aangepast wordt aan de kosten van levensonderhoud op dat ogenblik.

Deze aanpassing wordt geregeld door de overheid en gebeurt elk jaar op de verjaardag van het contract. Sinds 1994 is de indexering van de huurprijzen in België gebaseerd op de gezondheidsindex.

Het is belangrijk om te weten dat indexering niet automatisch gebeurt. De verhuurder moet de huurder schriftelijk inlichten.

Ze moet ook in het huurcontract staan. Huurovereenkomsten die vanaf 14 oktober 2022 in Brussel ondertekend worden, mogen alleen geïndexeerd worden als ze geregistreerd zijn (een verplichting in België).

In de meeste huurcontracten staat een bepaling die de indexering van de huurprijs mogelijk maakt tijdens de duur van de huur.

Man ondertekent zijn huurovereenkomst

Hoe werkt het?  

De huur kan elk jaar geïndexeerd worden op de verjaardag van het contract.

Hoe? 🤔

De verhuurder meldt de indexering aan de huurder per aangetekende brief, post, e-mail of sms.

Als huurder kun je de indexering niet weigeren. Je zal het geïndexeerde bedrag moeten betalen.

De indexering gebeurt op basis van de gezondheidsindex. Die wordt aangepast aan de consumptieprijzen op dat ogenblik. Je kunt de index vinden in deze link. Altijd handig om de indexering van je huur te berekenen.

Hoe wordt de indexering van de huurprijzen in 2024 berekend?

 Welke berekening wordt gebruikt voor de indexering van de huurprijzen in België?

De berekening van de huurindexatie is afhankelijk van elke regio in België. In Wallonië en Brussel wordt de index gebaseerd op de datum van ondertekening van het contract, terwijl de Vlaamse regio zich baseert op de datum waarop het contract begint. Een aantal online tools kunnen je helpen om je geïndexeerde huur te berekenen.

De berekening van de huurindexering in Vlaanderen:

Huurindexatie berekenen in België

Een voorbeeld?👇

Je ondertekent een huurovereenkomst op 21 augustus 2022. De huurovereenkomst begint op 1 september 2022. Dus de datum van ondertekening is in augustus, terwijl de begindatum (de datum van inwerkingtreding) in september valt.

  • Je basishuur is 800 € in september 2022
  • De nieuwe index (de index van de maand vóór de verjaardag van de ondertekening van het huurcontract) is die van augustus 2023 (= 128,82)
  • De aanvangsindex (de staart gezondheidsindex) is die van augustus 2022 (= 123,68)

Je huur wordt als volgt geïndexeerd:

Basishuurprijs (september 2022) x nieuw indexcijfer (gezondheidsindex augustus 2023, basis 2013) / aanvangsindexcijfer (augustus 2022, basis 2013)

Dat geeft: (800 x 128,82) / 123,68  = 833,25 €

Je geïndexeerde huur is dus 833 €.

Een correctiefactor moet worden opgenomen in de berekening als het EPC van de woning overeenkomt met D, E of F. Alle informatie hier.

Wat als de verhuurder de huurprijs niet indexeert?

Verhuurders hoeven de huur niet te indexeren. Het is niet verplicht. Dan heb je geluk. 🥳

Is de verhuurder het vergeten, heeft die het recht om de betaling met terugwerkende kracht te vragen. Dat kan maar voor drie maanden terug in de tijd.

Hoe wordt de indexering van de huurprijzen berekend voor woningen met een slecht EPC-label?

Van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 mochten verhuurders van woningen met een slecht EPC-label maar beperkt of niet indexeren in België. De indexering voor huizen of flats met EPC-label D was beperkt tot 50%. Eigenaars van woningen met een EPC-label E of F mochten hun huur niet indexeren.

Deze maatregel geldt niet meer voor het jaar 2024. Er wordt echter een correctiefactor toegepast op woningen met een EPC-label D, E of F.

Een opdoffer! 😥

De indexering van de huur is zowel voor verhuurders als huurders een belangrijk begrip. Voor huurders is het cruciaal om te begrijpen hoe de huurindexering werkt. Zo weten ze zeker dat de procedure gevolgd wordt. Door de indexering wordt de huur eerlijk aangepast aan de kosten van levensonderhoud. Om een huurprijs te kunnen indexeren, moet de verhuurder aan bepaalde eisen voldoen en bepaalde verplichtingen naleven. Als je meer wil weten over de berekening van de huurindexering in België, zijn er heel wat online bronnen en tools.

Evaluate
Beoordeel het bericht