fbpx
Home Blog Huurders Huurcontract gemeen recht: wat zijn je rechten en plichten?

Huurcontract gemeen recht: wat zijn je rechten en plichten?

Alle hondenbezitters zijn het erover eens: een hond in huis is geen makkie. Er is altijd kans op een bijtincident of materiële schade … Daarom is een familiale verzekering onmisbaar. Ze dekt de aansprakelijkheid van je hond als deze schade aanricht aan iemand anders

Wat is een huurcontract gemeen recht juist? In België wordt dit type huurovereenkomst vaak gebruikt voor de verhuur van tweede verblijven, garages of kantoren. In dit artikel lees je meer over de verschillen tussen beide contracten, over hoe ze in Vlaanderen moeten worden opgesteld en over de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder. Lees hier alles over het huurcontract naar gemeen recht in België.

Wat is een huurcontract gemeen recht?

Een huurcontract gemeen recht is een type huurovereenkomst in België. Het huurcontract gemeen recht is het tegenovergestelde van het huurcontract hoofverblijfplaats (aka het klassieke huurcontract dat gebruikt wordt als je een huis of appartement wilt huren).

Begrijp je er niets van? No stress, we leggen het uit 👇

Dit betekent gewoon dat bij een huurcontract gemeen recht de huurder de woning niet als hoofdverblijfplaats gebruikt.

Het huurcontract gemeen recht wordt gebruikt voor de huur van een tweede verblijf, een vakantiehuis, een garage, eencommerciële ruimte of een kantoor.

Garage
Als je een garage wilt huren voor je auto 🚗 , gelden de regels van het gemeen recht

Wat zijn de verschillen tussen een huurcontract hoofdverblijfplaats en een huurcontract gemeen recht?

Als algemene regel geldt dat in België de regelgeving voor huurcontracten van toepassing is op zowel de huurcontracten hoofdverblijfplaats als huurcontracten gemeen recht.

Het belangrijkste onderscheid tussen beide contracten is hun looptijd ⏱️

Klassieke huurcontracten kunnen een looptijd van één jaar, drie jaar, negen jaar of een onbepaalde duur hebben.

De duur van huurcontracten gemeen recht is niet wettelijk vastgelegd. Ze kunnen dus van bepaalde of onbepaalde duur zijn. De eigenaar kiest de duur.

  • Als het huurcontract van onbepaalde duur is, wordt het contract beschouwd als een maandelijks contract. Dit betekent dat het contract maand na maand wordt verlengd. De verhuurder en huurder moeten dan een opzegtermijn overeenkomen en deze opnemen in het huurcontract.
  • Als het huurcontract van bepaalde duur is, moet de duur in het huurcontract worden vermeld. Er is geen bestaande wetgeving hierover. Een huurcontract gemeen recht kan dus een duur van een paar maanden of een paar jaar hebben, afhankelijk van de behoeften van de huurder. Over het algemeen is geen opzegging vereist. De huurder heeft het recht om de woning te blijven bewonen, zelfs nadat het huurcontract is afgelopen. Dan moet er een nieuw huurcontract worden afgesloten.

Hoe stel je dit type huurcontract op in België?

Het huurcontract gemeen recht in Vlaanderen

In Vlaanderen moeten huurcontracten gemeen recht aan dezelfde regels voldoen als alle andere huurcontracten☝️

Ze bevatten dus dezelfde informatie: de gegevens van de verhuurder en de huurder, een beschrijving van het eigendom en het doel ervan (waarvoor zal het gebruikt worden?), het EPC-attest, de huur en de lasten, de verzekering, enz.

Het huurcontract gemeen recht verschilt echter op drie punten van het huurcontract hoofdverblijfplaats:

    • Het contract kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn.
    • De opzeggingsmodaliteiten moeten tussen de verhuurder en de huurder worden overeengekomen en in het huurcontract worden opgenomen. Zo niet, kan het contract niet vroegtijdig worden opgezegd (tenzij met wederzijds akkoord)
    • Het huurcontract gemeen recht moet verplicht binnen de twee maanden worden geregistreerd. De registratiekosten bedragen 0,2%.

De verhuurder kan een huurwaarborg vragen. Het bedrag ervan moet in het huurcontract worden vermeld.

Hier vind je een modelhuurovereenkomst voor het Vlaamse Gewest.

Sleutel tot een tweede huis

Wat zijn de rechten en plichten van de huurder?

In België heeft de huurder bij een huurcontract gemeen recht dezelfde rechten en plichten als een huurder van een hoofdverblijfplaats.

De plichten van de huurder zijn ook vergelijkbaar met die van een klassieke huurder.

Dit betekent dat de huurder:

💰 De huur en andere kosten die in de huurovereenkomst staan moet betalen.

🧹 Het gehuurde goed moet onderhouden.

🔨 Zijn aandeel in de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet uitvoeren.

🔥 Een brandverzekering moet afsluiten die zijn huurdersaansprakelijkheid en het gehuurde goed dekt

Deze verantwoordelijkheden zijn essentieel voor het behoud van een harmonieuze relatie tussen huurder en verhuurder.

Wat zijn de rechten en plichten van de verhuurder?

De verhuurder bij een huurcontract gemeen recht heeft dezelfde rechten als de verhuurder van een woning die als hoofdverblijfplaats dient. Dit betekent dat de verhuurder gebruik kan maken van zijn eigendomsrechten, met inachtneming van de regels en voorwaarden van het huurcontract.

Daarnaast heeft de verhuurder dezelfde plichten als een verhuurder van een woning die als hoofdverblijfplaats dient.

De belangrijkste plichten van de verhuurder zijn:

✅ Een woning aanbieden die in goede staat verkeert en aan de fatsoensnormen voldoet.

🔨 Werkzaamheden en reparaties uitvoeren die nodig zijn om het pand in goede staat te houden.

🚫 De privacy van de huurder respecteren, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van het privéleven.

Deze rechten en plichten zijn essentieel voor een harmonieuze relatie tussen de huurder en de verhuurder bij een huurcontract gemeen recht in België.

Het huurcontract gemeen recht is in België is een afzonderlijke verhuuroptie, die geschikt is voor tweede verblijven. Het verschil met de huurcontracten hoofdverblijfplaats zit in de flexibiliteit van de contractduur. Als je in Vlaanderen woont, is het essentieel dat je je rechten en plichten kent om een harmonieuze relatie met je huisbaas te behouden. Meer info over huurcontracten gemeen recht vind je op de website van het Vlaamse Gewest.

Evaluate
4.5/5 - (4 stemmen)