fbpx
Home Blog Huurders Hoe kan je als huurder je huurcontract opzeggen?

Hoe kan je als huurder je huurcontract opzeggen?

Als huurder heb je het recht je huurcontract op te zeggen. Er zijn heel wat verschillende redenen om je huurcontract op te zeggen. Een andere professionele uitdaging, zin om elders de sfeer op te snuiven… Als je wilt verhuizen, moet je je huurcontract opzeggen.

Als huurder heb je het recht om je huurcontract op te zeggen. Er zijn daarvoor heel wat verschillende redenen. Een andere professionele uitdaging, zin om elders de sfeer op te snuiven … Als je wilt verhuizen, moet je je huurcontract opzeggen. Let op, dit is niet zo eenvoudig als het lijkt 🤯 Wil je als huurder je contract beëindigen, moet je bepaalde regels respecteren. Anders betaal je een schadevergoeding.

Hoe zeg je in België een huurcontract op?

Opzeg van het huurcontract door de huurder

In België moet de huurder een opzegtermijn van 3 maanden respecteren vóór óór de jaarlijkse hernieuwingsdatum van het contract, ongeacht de duur ervan.

Belangrijk op te merken is dat de huurder het recht heeft om zijn huurovereenkomst te beëindigen zonder opgaaf van reden!

Om dit te doen, moet hij een aangetekende brief met ontvangstbewijs naar de verhuurder sturen waarin hij de datum aangeeft waarop de huurovereenkomst eindigt. Je kunt het ook persoonlijk afgeven met een ontvangstbewijs.

De opzegtermijn begint op de 1ste dag van de maand na de verzending van de brief. Een voorbeeld?  🤔 Op 15 januari stuur je de aangetekende opzegbrief. De opzegtermijn begint pas op 1 februari en loopt tot 30 april.

⚠️ Denk eraan! Als je geen opzegbrief stuurt, wordt het huurcontract automatisch verlengd.

Opzeg van het huurcontract door de verhuurder

Het huurcontract kan opgezegd worden door de verhuurder 👇

Die kan het contract beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden (voor een huurcontract van 3 jaar) of 6 maanden (voor een contract van 9 jaar).

De redenen waarom een verhuurder het contract kan opzeggen:

  • om de woning zelf te bewonen of omdat een verwante er wil gaan wonen 🏠
  • om grote werken uit te voeren 🔨

Bij een opzeg zonder reden moet de verhuurder een vergoeding van 9 maanden huur (bij opzeg aan het einde van de eerste driejarige periode) of een vergoeding van 6 maanden huur (bij opzeg aan het einde van de tweede driejarige periode) betalen.

De voorwaarden om te volgen zijn hier beschikbaar.

Hand met pen die een huurcontract schrijft

Voortijdige opzeg van het huurcontract: moet de huurder een opzegvergoeding betalen?

Huurcontract van korte duur

Een huurcontract van korte duur is een contract van 3 jaar.

Bij voortijdige beëindiging moet je een opzegvergoeding betalen, ook wederhuringsvergoeding genoemd. 😅

Die vergoeding hangt af van het gewest:

  • In Vlaanderen hangt de opzegvergoeding af van de duur van je contract. Een voortijdige opzeg in het 1ste jaar komt overeen met 1,5 maand huur. Dat wordt 1 maand huur, als je opzegt in het 2de jaar en een 0,5 maand huur in het 3de jaar.
  • In Wallonië en Brussel bedraagt de opzegvergoeding 1 maand.

Je kán die vergoeding vermijden. Hoe? 🤨 Door tot een akkoord met je verhuurder te komen. Als je iemand vindt die je huurcontract overneemt vóór het einde van de opzegtermijn, betaal je de resterende huur niet. Zo’n overdracht is natuurlijk pas mogelijk als beide partijen ze goedkeuren.

Jammer als dat niet lukt

Huurcontract van lange duur

Als je 3 maanden vóór de einddatum van je contract opzegt, betaal je geen vergoeding.

Zeg je je contract voortijdig op, betaal je een opzegvergoeding aan de verhuurder.

Heb je een contract van 9 jaar? Dan betaal je de opzegvergoeding tijdens de eerste 3 jaar:

👉 3 maanden huur in het 1ste jaar

👉 2 maanden huur in het 2de jaar

👉 1 maand huur in het 3de jaar.

Huurcontract van minder dan 6 maanden

Wil je een contract van minder dan 6 maanden beëindigen? Je moet het einde van je contract afwachten.

Verhuizen van meubels en dozen uit een flat
En nu komt het plezante deel van de verhuizing 🚚

De opzeg van een huurcontract is gereglementeerd in België. Je moet onder andere een aangetekende brief sturen, de opzegtermijn respecteren, soms een opzegvergoeding betalen… Zowel huurder als verhuurder kunnen het contract opzeggen als ze deze regels respecteren. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving rond de opzeg van huurcontracten in Vlaanderen 🔑

FAQ

Om welke redenen kan je in België een huurcontract opzeggen?

Group 4

Opzeg vóór de einddatum van het huurcontract door de huurder met een opzegtermijn van 3 maanden is wettelijk en vereist geen specifieke redenen.

De verhuurder heeft het recht een huurcontract voortijdig te beëindigen:

  • om zelf in de woning te gaan wonen
  • omdat een verwante op dat adres wil gaan wonen
  • om er grote werken uit te voeren.

Als de verhuurder een huurcontract zonder reden beëindigt, moet die aan de huurder een schadevergoeding betalen. Die vergoeding komt overeen met 18 maanden huur.

Evaluate
5/5 - (4 stemmen)