fbpx
Home Blog Huurders Hoe kan ik mijn huurcontract voor de einddatum beëindigen in België?

Hoe kan ik mijn huurcontract voor de einddatum beëindigen in België?

Hoe kun je een huurcontract vroegtijdig beëindigen in België? Wat zijn de gevolgen voor de verhuurder en de huurder? Meer hierover in dit artikel 👇

Wil je je huurcontract voor de einddatum beëindigen in België? Dat kan; maar niet zonder gevolgen. De Belgische wetgeving is duidelijk: Als je je huurcontract vroegtijdig beëindigt, kan het zijn dat je de verhuurder een schadevergoeding moet betalen. In dit nieuwe artikel leggen we je alles op een eenvoudige manier uit! 🤯

Beëindiging van het huurcontract door de huurder: dit moet je weten

In België kan een huurder het huurcontract beëindigen zonder daarvoor een reden te moeten geven. Maar let op: de procedure voor het beëindigen van een huurcontract is aan strikte regels gebonden.

Wat houdt dat in? 🤔

Welnu, als je huurder bent in België, moet je je verhuurder ten minste 3 maanden voor de verjaardatum van je contract laten weten dat je wil vertrekken. Dit is de opzegtermijn.

Kortom, als je huurcontract ondertekend is op 20 september 2022 en je wilt het beëindigen, dan moet je je opzeggingsbrief uiterlijk op 30 juni 2023 versturen.

Het wordt pas ingewikkeld als je je huurcontract voor de einddatum wilt beëindigen. 😰

In juridisch jargon is dit een ‘vroegtijdige beëindiging‘. En raad eens wat, in dat geval moet je een verbrekingsvergoeding betalen.

Huurders die zich niet aan de wettelijke opzegtermijn houden en hun huurcontract vroegtijdig beëindigen moeten aan de verhuurder een som betalen, als een soort schadevergoeding. Dit bedrag varieert naargelang het gewest waar de woning gelegen is.

En ja, zoals zo vaak in België, is het weer een kwestie van de gewesten… 😳🇧🇪

Huurder ondertekent de huurovereenkomst

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor een vervroegde beëindiging van een huurcontract van 3 jaar in België?

In Vlaanderen is de vergoeding die huurders die hun huurcontract vroegtijdig willen beëindigen moeten betalen afhankelijk van het jaar van de opzegging.

Bij vroegtijdige beëindiging in het eerste huurjaar moet de huurder een vergoeding van 1,5 maand huur betalen.

Als het contract in het tweede huurjaar wordt opgezegd, bedraagt de vergoeding 1 maand huur. In het derde huurjaar moet de huurder een vergoeding betalen die gelijk is aan 0,5 maand huur.

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor een vroegtijdige beëindiging van een huurcontract van 9 jaar in België?

In Vlaanderen varieert de vergoeding voor een vroegtijdige beëindiging van een huurcontract van lange duur naargelang het huurjaar:

Huurjaar Bedrag van de vergoeding
1e jaar 3 maanden huur
2e jaar 2 maanden huur
3e jaar 1 maand huur
Na het 3e jaar Geen vergoeding
Huurder betaalt verbrekingsvergoeding aan verhuurder in nota's
De verhuurder of de huurder betaalt de vergoeding aan het einde van het huurcontract.

Kan de verhuurder het huurcontract vroegtijdig beëindigen voor de einddatum?

In België heeft een verhuurder het recht om een lopend huurcontract te beëindigen. Hij moet wel rekening houden met een opzegtermijn van 3 maanden (voor een huurcontract van 3 jaar) of 6 maanden (voor een huurcontract van 9 jaar), afhankelijk van de looptijd van het lopende contract.

De verhuurder kan het huurcontract enkel opzeggen voor persoonlijke bewoning of voor de uitvoering van werken. Deze laatste reden geldt wel alleen voor contracten van lange duur.

Als de verhuurder beslist om een huurcontract van 9 jaar op te zeggen zonder motief, is hij wettelijk verplicht om de huurder een schadevergoeding te betalen.

En wat gebeurt er als de verhuurder het huurcontract vroegtijdig wil beëindigen? 🤔

De regels verschillen afhankelijk van de looptijd van het huurcontract:

  • Huurcontract van korte duur:

Bij een huurcontract van 3 jaar kan de verhuurder het huurcontract niet beëindigen tijdens het eerste jaar. ❌

Dit kan wel vanaf het 2e jaar, mits een vergoeding die gelijk is aan een maand huur.

  • Huurcontract van lange duur:

Als de verhuurder opzegt vóór het einde van de eerste driejarige periode (3 jaar), moet hij een vergoeding van 9 maanden huur betalen.

Als hij opzegt vóór het einde van de tweede driejarige periode (6 jaar), bedraagt de vergoeding 6 maanden huur.

Na de tweede driejarige periode moet hij geen vergoeding betalen, maar blijft de opzegtermijn verplicht.

Die vergoedingen zouden je wel eens een flinke duit kunnen kosten 😱

In België gelden zowel voor de huurder als voor de verhuurder strikte regels voor de vroegtijdige beëindiging van een huurcontract. Als je overweegt om je huurcontract vroegtijdig te beëindigen, is het belangrijk te weten wat de financiële gevolgen van deze beslissing zijn. 💸

Evaluate
5/5 - (4 stemmen)