fbpx
Home Blog Huurders Waarom moet ik een huurdersverzekering hebben?

Waarom moet ik een huurdersverzekering hebben?

Een huurdersverzekering? Een eigen brandverzekering? Heb ik dat wel nodig? En wat zijn ‘aansprakelijkheid’ en ‘afstand van verhaal’? Flora legt het uit.

Klaar om het ouderlijk nest te verlaten maar geen flauw idee hoe het zit met die huurdersverzekering? Om je klaar te stomen voor het grote avontuur 🚀 schiet Flora je graag te hulp met een aantal handige tips die je duidelijk maken waarom een huurdersverzekering onontbeerlijk is.

Waar is dat goed voor, zo’n huurdersverzekering?

Dat is meteen een terechte vraag. Om die te beantwoorden zullen we je even voorstellen aan Marcel, de eigenaar van je splinternieuwe woonst. 👨‍🦰 Marcel gedraagt zich als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’ die zijn appartement, na lang wikken en wegen, toch zal verhuren aan de belhamel van het naburige dorp. Guess what: de belhamel in kwestie? Dat ben jij. 🤗

Marcel is een slimmerik. Hij heeft al een brandverzekering afgesloten om zijn eigendom in te dekken. Maar daar is de belhamel – pardon, jij dus – niet mee gediend. Want de brandverzekering van Marcel zorgt er alleen maar voor dat het appartement zelf is verzekerd, en niet diegene die er toevallig verblijft. 

Dus ik heb zelf ook een brandverzekering nodig? 🤔

Jep, hier komt de eigen brandverzekering in het spel. Ter verduidelijking: brand- en huurdersverzekering zijn twee benamingen voor dezelfde formule. Een huurder wil zijn inboedel niet in rook zien opgaan, dus tekent hij zelf ook voor een brandverzekering. Die brandverzekering beschermt al zijn wereldse bezittingen dus tegen brand, waterschade, natuurrampen, … en – als je dat wil – diefstal.

De wondere wereld van aansprakelijkheid

Om te begrijpen waarom die huurdersverzekering zo belangrijk is, moet je snappen wat ‘aansprakelijkheid’ precies is. Als huurder ben je verondersteld aansprakelijk te zijn voor alle schade die je veroorzaakt aan het appartement van Marcel. Dat betekent dat je zal moeten opdraaien voor ongelukken: potje breken is potje betalen.  😱

Als je zelf geen brandverzekering hebt afgesloten, mag je beginnen discussiëren wie nu precies verantwoordelijk (en dus aansprakelijk) is voor de schade. Maar Marcel is een slimmerik en wil die discussies vermijden. Een brave eigenaar zoals Marcel zal je in het huurcontract dus verplichten om een eigen huurdersverzekering af te sluiten. Zo kunnen de verzekeringen onderling uitmaken wie aansprakelijk is… en welke verzekeringsmaatschappij de schade dus moet terugbetalen. Zo ben je gerustgesteld: in geval van schade ben je niet het doelwit van Marcel of van derden. 😅

⚠️Let op: buiten de verplichte vermelding door Marcel in het huurcontract, is de verzekering voor huuraansprakelijkheid bij decreet verplicht in Wallonië sinds 1 september 2018. Sinds 1 januari 2019 is dat ook in Vlaanderen het geval.

Derden? Wat hebben derden er mee te maken?

Het noodlot slaat toe! Je bent vergeten om het kraantje van de wastafel toe te draaien. Heel de badkamer staat blank, en tot overmaat van ramp sijpelt het water door de vloer binnen in de living van je onderburen. In dat geval ben je ook aansprakelijk voor de schade aan hun living. De buren worden in dit geval ‘derden’ genoemd. De verzekeraar van de buur zal zich dan tot je verzekeraar of jou (die de verzekeraar op de hoogte moet brengen) richten om de rekening te betalen. 💰

Vergeten om het kraantje van de wastafel toe te draaien?🚰

Mooi verhaal. Kan ik daar afstand van nemen?

De brandverzekering van Marcel heeft een optie, die mysterieus ‘afstand van verhaal’ wordt genoemd. Wanneer Marcel die optie bij zijn brandverzekering aankruist, wilt dat zeggen dat jij niet moet opdraaien voor schade als je geen huurdersverzekering zou afsluiten. 🤭

De meeste huisbazen die deze clausule ondertekenen bij hun verzekeraar vragen hiervoor wel een iets hogere huurprijs om de hogere verzekeringskost te compenseren. Ze handelen meestal wel oprecht en denken je een plezier te doen door deze goedkopere formule voor te stellen. Interessant, toch? 😌

Pas op voor de valkuilen ⚠️

Het klinkt echter allemaal te mooi om waar te zijn. In de realiteit beschermt de clausule ‘afstand van verhaal’ je slechts in één geval: wanneer je verantwoordelijk bent voor schade aan de woning of aan de eigendom van de eigenaar.

Marcel is een goede huisvader, maar niet alle huisbazen hebben het zo goed met je voor. Stel nu dat jouw eigenaar de aangerichte schade niet erg genoeg vindt en geen aangifte doet? Dan zit je met een beschadigd interieur, want je kan de verzekeringnemer niet verplichten om dat wel aan te geven. En als hij zijn verzekeringspremies niet betaalt, word jij ook niet meer beschermd door de clausule. Gevolg: je mag er zelf voor opdraaien en/of een ander appartement zoeken en verhuizen. 🤬

Enfin, als je geen eigen huurdersverzekering hebt, is je inboedel niet gedekt. Ook de schade aan je eigendom zal je zelf moeten betalen. En wanneer je schade toebrengt aan derden (zoals bij de overgelopen wastafel) ben je persoonlijk aansprakelijk door de verzekeraar van de buren.

Better safe than sorry: een eigen huurdersverzekering op je eigen naam lost al de vorige problemen op.

Onze 100% digitale huurdersverzekering is beschikbaar. Ontdek alle informatie hier.

Waarom een huurdersverzekering?

Om een lang verhaal af te ronden; ja, we raden je echt aan om een eigen brandverzekering te nemen die je huuraansprakelijkheid en inboedel dekt. Het is misschien een cliché, maar dan kan je pas écht op je beide oren slapen. Dit artikel maakt je al wegwijs, maar Flora staat steeds klaar om je meer informatie te verschaffen. Lees dus zeker de andere blogs of contacteer ons!

Voor meer informatie…

Evaluate
5/5 - (4 stemmen)