fbpx
Home Blog Woontips Wat zijn de verplichtingen van de blote eigenaar bij werkzaamheden?

Wat zijn de verplichtingen van de blote eigenaar bij werkzaamheden?

Wat zijn de verplichtingen van de blote eigenaar bij werkzaamheden? En van de vruchtgebruiker? Welke kosten zijn voor de blote eigenaar in België?

Blote eigendom is een vrij ingewikkelde materie … Wat zijn de verplichtingen van de blote eigenaar bij werkzaamheden? En van de vruchtgebruiker? Wie betaalt wat? ’t Is geen simpele klus om dat allemaal helder te zien. 🤯 In België is de blote eigenaar gebonden aan diverse rechten en plichten, ook als het gaat om werkzaamheden. Wie betaalt de kosten voor herstellingen en onderhoud? Bij Flora leggen we je haarfijn uit wat de verplichtingen zijn van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker. 🍇

Een blote eigenaar, wasda?

Er zijn een aantal typische gevallen waarin er sprake is van blote eigendom. 👇

Blote eigendom bij een erfenis komt het vaakst voor.

Bij erfopvolging gebeurt het dat de kinderen een deel van het vastgoed erven. De langstlevende echtgenoot heeft het recht om de woning te blijven gebruiken. In dat geval spreken we dus van blote eigendom.

De erfgenamen worden blote eigenaars, terwijl de echtgenoot vruchtgebruiker wordt.

De blote eigenaar heeft dan bepaalde verplichtingen in verband met de bewoning van het pand en werkzaamheden. ⚠️

Zo mag de blote eigenaar niet:

 • in het pand gaan wonen;
 • het pand verkopen, wegschenken of verhuren;
 • de eventuele huurinkomsten van het pand ontvangen.

Omgekeerd erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik. 🍇

Deze persoon krijgt het recht op het ‘genot’ van het vastgoed en mag er dus in wonen of verhuren. Die persoon is echter niet de eigenaar. De vruchtgebruiker kan niet uit de eigen woning worden gezet.

Dit verschil tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker levert vaak problemen op wanneer er werkzaamheden of een renovatie op de planning staan. 🔨

Wat zijn de verplichtingen van de blote eigenaar bij werkzaamheden?

De blote eigenaar is verplicht om herstellingswerken en structurele werken uit te voeren. 🏠

De verplichtingen van de blote eigenaar betreffen volgende werkzaamheden:

 • renovatie van het dak
 • vervanging van de centrale verwarming
 • renovatie van de elektrische installatie
 • herstelling van het schrijnwerk
 • enz.

De blote eigenaar moet gedeeltelijk of volledig de ‘grove’ werkzaamheden betalen.

De algemene doelstelling is om het gebouw zo goed mogelijk in stand te houden. Die verplichting geldt vanaf de periode van vruchtgebruik.

Timmerman die met hout werkt om werkzaamheden te verrichten in een huis van een blote eigenaar

Wat zijn de verplichtingen van de vruchtgebruiker bij werkzaamheden?

Niet alleen de blote eigenaar heeft bepaalde verplichtingen als het gaat om werkzaamheden aan de woning. 😉

De vruchtgebruiker is verantwoordelijk voor alle onderhoudswerken en kleine herstellingswerken. 👨‍🔧

Dat zijn noodzakelijke werkzaamheden om te voorkomen dat de waarde van het onroerend goed daalt.

Samengevat moet de vruchtgebruiker het volgende uitvoeren:

 • schilderwerken
 • herstelling van de vloerbedekkingen
 • herstellingen aan het dak
 • de schoorsteen laten vegen
 • onderhoud van de lift
 • enz.

De vruchtgebruiker is dus verplicht om als een redelijke en voorzichtige persoon voor het onroerend goed te zorgen.👌

De blote eigenaar moet in bepaalde specifieke gevallen wel bijdragen. Als het gebouw te oud is of de slijtage buitenmatig groot, kan de blote eigenaar verplicht worden om bij te dragen aan de herstellingswerken.

Moet de blote eigenaar voor alle werkzaamheden betalen?

Oeps, een heikel thema dat al eens tot discussies en spanningen leidt. 😡

Het is niet ongebruikelijk dat geschillen tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker samenhangen met de betaling van werkzaamheden. Daarom is het essentieel om een evenwicht te vinden. 👆

Volgens de wet is de blote eigenaar verplicht om te betalen voor de kosten van “grote reparaties”. Die hebben betrekking op de structuur van het onroerend goed en alle bestanddelen daarvan.

De vruchtgebruiker betaalt dan weer de kosten voor onderhoud, beheer en kleine herstellingen. 🧹

Wat zegt de wet?

In de wet zijn weliswaar bepaalde verplichtingen rond werkzaamheden vastgelegd voor de blote eigenaar, maar de regelgeving is veranderd.

De wet staat toe dat de vruchtgebruiker financieel bijdraagt aan grote werken. Die bijdrage moet worden berekend afhankelijk van de waarde van het vruchtgebruik, de leeftijd van de vruchtgebruiker enz. 🧮

Hoe hoger de waarde, hoe meer de vruchtgebruiker financieel zal moeten bijdragen. Deze wet is alleen van toepassing op vruchtgebruik dat is ingegaan vanaf 01.09.2021.

Om problemen te vermijden is het verplicht om een beschrijving op te stellen bij het begin van het vruchtgebruik. In die beschrijving staat een overzicht van alle schade die al bestond vóór de blote eigendom. Een beetje zoals een plaatsbeschrijving dus 📝

De beschrijving bepaalt ook de verdeling van de kosten in geval van herstellingen. Begeeft de verwarmingsketel het? In de beschrijving kun je vastleggen wie de herstelling betaalt.

In geval van geschillen zijn er meerdere oplossingen mogelijk:

 • Een van de partijen kan naar de rechter stappen.
 • Een van de partijen kan toestemming vragen aan de rechter om zelf de werkzaamheden uit te voeren.

In het algemeen is de blote eigenaar verplicht om ingrijpende werkzaamheden op zich te nemen: herstellingen, structuur enz.

Er zijn dan twee gevallen mogelijk: de blote eigenaar betaalt alle kosten volledig of de kosten worden gedeeld met de vruchtgebruiker.

De onderlinge verplichtingen bij werkzaamheden tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker zijn zaken die je dus beter al bespreekt voordat de periode van vruchtgebruik begint.

Evaluate
4.8/5 - (5 stemmen)