fbpx
Home Blog Verhuis Uitzetting van een huurder in België: welke procedure?

Uitzetting van een huurder in België: welke procedure?

Kan ik een huurder uitzetten? Kan ik als huurder worden uitgezet? Ontdek hoe de procedure voor uitzetting van een huurder in België verloopt.

Een huurder uitzetten in België is een ingewikkelde stap 😓 Het gebeurt niet van vandaag op morgen. Wat moet de eigenaar doen? Welke stappen moet hij/zij ondernemen? Wat zijn de oplossingen voor de huurder? Flora legt je uit hoe de procedure voor uitzetting van een huurder in België verloopt 👇

Uitzetting van een huurder: een zaak van de verhuurder

Voor de uitzetting van een huurder is de tussenkomst van het gerecht nodig. Een eigenaar-verhuurder kan zijn/haar huurder dus niet uit de woning zetten zonder een rechterlijke beslissing ⚠️

De wens om een bewoner uit te zetten wordt gerechtvaardigd door de niet-naleving van het huurcontract: niet-betaling van de huur, vernieling, luidruchtige huurder… De eigenaar moet dan de bewoner oproepen voor de vrederechter waar hij/zij een machtiging tot uitzetting kan vragen ⚖️

De uitzettingsprocedure duurt tussen 7 maanden en 2 jaar. Je moet ook rekening houden met de verschillende kosten. Vaak geraamd tussen € 1.000 tot 1.500. De huurder zal deze kosten moeten terugbetalen. 

Wat zijn de stappen voor een definitieve uitzetting?

Nadat het verzoekschrift is ingediend, beslist de rechter over het gerechtelijk bevel tot uitzetting van een huurder 📝

Vervolgens wordt een deurwaarder aan de zaak toegewezen. Hij/Zij heeft dan de opdracht om de huurder te informeren over het vonnis tot uitzetting. De huurder heeft een maand de tijd om een andere woning te vinden en het pand te verlaten. Deze termijn kan worden verlengd naargelang de omstandigheden.

De uitzetting van de huurder vindt plaats op een bepaalde datum en een bepaald uur. De huurder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld ✉️

Hoe verloopt een uitzetting?

Bij het niet vertrekken van de huurder op de datum van uitzetting, zal de deurwaarder worden bijgestaan door politieagenten. Een slotenmaker kan ter plaatse worden opgeroepen 🚨.

De huurder die besluit ter plaatse te blijven, riskeert een proces-verbaal voor poging tot uitzetting en een boete van 1.200 €.

De bezittingen van de huurder worden naar een andere accommodatie of opslagplaats gebracht. Op kosten van de huurder natuurlijk 🙌

Voor meer informatie over de stappen van een uitzettingsprocedure in België, is dit artikel iets voor jou.

Een uitzettingsbevel ontvangen: wat te doen?

Als huurder heb je rechten en plichten. Kan je worden uitgezet als huurder? 🤔

Je kunt niet worden buitengezet zonder een vonnis tot uitzetting. De illegale uitzetting van een huurder is een misdrijf en kan worden aangegeven bij de politie 🚔

Als je een uitzettingsbevel hebt ontvangen, heb je een maand de tijd om een woning te vinden en jouw bezittingen te verhuizen. Het is aangeraden deze termijnen te respecteren om de tussenkomst van de politie én een gepeperde boete te vermijden 😳

De uitzettingsprocedure in geval van krakers is lichtjes anders. We vertellen je er hierover.

Uitzettingsbevel voor een huurder gehouden door een man in pak met stropdas

Na te leven voorwaarden

Belangrijk om te weten: uitzetting is alleen mogelijk op weekdagen tussen 6.00 en 21.00 uur. Ben je een huurder, dan kun je niet worden buitengezet in het weekend, op feestdagen of ’s nachts 🌜

Voor bewoners van een sociale woning in Brussel moet de uitzetting buiten de winterperiode plaatsvinden. Elke uitzetting (ongeacht het type accommodatie) is verboden van 1 november tot 15 maart.

Indien je huurwoning zich in het Vlaams Gewest bevindt, kan je tijdens de winter uit je huis gezet worden.

Andere uitzonderlijke omstandigheden kunnen de uitzetting vertragen of beletten.

Alternatieven voor herhuisvesting

Wanneer een huurder wordt uitgezet, neemt de deurwaarder zijn/haar bezittingen in beslag. De eigendommen worden dan naar een andere plaats overgebracht. Het is niet ongewoon dat meubels 6 maanden worden opgeslagen in een gemeentelijk depot. Als de huurder weigert of niet kan betalen, zal de gemeente de goederen, die voor beslag in aanmerking komen, houden 🛋

Daarom is het belangrijk om snel een oplossing voor herhuisvesting te vinden.

Het OCMW kan de huurder hierbij begeleiden. Zo kan het OCMW helpen bij het regelen van de verdediging, de herhuisvesting, eventuele financiële hulp, enz. Opgelet: het OCMW is niet verplicht is om een woning te vinden! Dat is de verantwoordelijkheid van de huurder ☝️

 

Een huurder uitzetten is dus geen eenvoudig proces.

Als eigenaar-verhuurder is het belangrijk om alle stappen te volgen voor een legale uitzetting die vlot verloopt.

Als huurder moet je zo goed mogelijk voorbereid zijn op een snelle herhuisvesting. 

De uitzetting van een huurder in België is een gevoelige kwestie. Het is dan ook belangrijk de ins & outs te kennen 😎

Evaluate
4.6/5 - (5 stemmen)