fbpx
Home Blog Schadegeval Tegenexpertise na een schadegeval in je woning

Tegenexpertise na een schadegeval in je woning

De expertise en tegenexpertise zijn belangrijke aspecten van een woningverzekering. Ontdek hier hoe je een tegenexpertise laat uitvoeren bij een schadegeval in je woning.

De tegenexpertise is een belangrijk aspect van de woningverzekering. Want een schadegeval in de woning kan iedereen overkomen 🔥 Het is dus belangrijk dat je weet wat een expertise en tegenexpertise zijn. Wanneer kan je het best een beroep doen op een tegenexpert? En hoeveel kost dat dan? Je ontdekt het hier 👇

Een tegenexpertise, wat is dat precies?

Bij een schadegeval in je woning komt je verzekering tussen. De schade kan gaan van brand tot waterschade of glasbreuk 💧

Naargelang het schadegeval kan je woningverzekeraar een expert aanstellen.

Kort gezegd: het gaat om een expert die bij jou thuis je schadevergoeding komt bepalen. In het expertiseverslag beoordeelt de expert de omstandigheden en raamt die al je schade.

Als verzekerde ontvang je een kopie van dat verslag. Ga je akkoord, dan onderteken je het. De expert stuurt het verslag vervolgens naar je verzekeraar. Die bepaalt op welke vergoeding je recht hebt.

Ben je het niet eens met de mening van de expert? Dat is jouw goed recht 😎

Je kan om verschillende redenen niet akkoord gaan:

  • je vindt het bedrag te laag,
  • je vermoedt dat de expert de verzekeringsmaatschappij bevoordeelt

Een tegenexpertise kan dan de oplossing zijn  🔎  

Bij een tegenexpertise stel je een expert aan die je zelf kiest. Deze expert stelt je schade vast en bepaalt het bedrag van de herstelling. Waarschijnlijk komt de raming van de eerste expert niet overeen met de raming van de tweede.

De twee experts zullen het dan eens moeten worden over de uiteindelijke schadevergoeding.

Wat doe je als je het niet eens bent met je woningverzekeraar?

Wil je graag een billijke schadevergoeding krijgen? Dan is een tegenexpertise de ideale oplossing.

Daarvoor kan je een schade-expert aanstellen die je zelf kiest. Bijvoorbeeld een gespecialiseerd bedrijf zoals Sinistra.

Jouw tegenexpert komt ter plaatse.

Vergeet niet dat het jouw verantwoordelijkheid is om een tegenexpert te zoeken en niet die van je verzekeraar☝️

De tegenexpert onderzoekt en berekent je schade en houdt daarbij rekening met heel wat aspecten zoals vervanging, wederopbouw, schoonmaak, opruiming … Was je woning onbewoonbaar? Ook dat zal de tegenexpert in het verslag vermelden.

Als de expert van je verzekeraar en de tegenexpert het niet eens worden, kan een derde expert aangesteld worden. De drie beslissen dan bij meerderheid van stemmen.

Wie betaalt de kosten van de tegenexpertise: jij of de woningverzekeraar?

Aan de tussenkomst van een tegenexpert zijn kosten verbonden. 💸 Da’s logisch. De meeste woningverzekeraars schieten de kosten van jouw expert voor. We noemen deze kosten “expertisekosten”.

Wie betaalt ze?

De dekking van de kosten voor een tegenexpertise hangt af van het beleid van elke verzekeringsmaatschappij ⚠️

Bij Flora hanteren we de volgende werkwijze:

Als de tegenexpert het eens is met de schadevergoeding van de expert van je woningverzekeraar, betaalt de verzekerde (jij) de tegenexpert.

Als de derde expert het eens is met de vaststellingen van de tegenexpert, betaalt jouw verzekeraar de erelonen gedeeltelijk of volledig.

Sommige woningverzekeraars hanteren plafonds die niet overschreden mogen worden. Die plafonds zijn gebaseerd op een percentage of op een barema. De verzekerde moet de kosten boven het plafond zelf betalen.

👉 Kort gezegd: wie ongelijk had, betaalt de erelonen.

Hoeveel kost dat?

In België worden de kosten van een tegenexpertise grotendeels berekend op basis van een barema en van de schadevergoeding die je uiteindelijk krijgt. Jouw expert wordt met andere woorden vergoed naar prestatie.

Daarom wordt aangeraden pas een tegenexpert aan te stellen voor schadegevallen van boven de € 20.000. Onder dat bedrag zal het niet echt de moeite waard zijn om een tegenexpert te betalen.

Heb je de waarborg rechtsbijstand? Vraag je verzekeringsmaatschappij of de erelonen door je rechtsbijstand gedekt worden. Als dat het geval is, hoef je de tegenexpertise factuur niet te betalen.

Jonge vrouw belt voor een tegenexpertise

Denk twee keer na voor je de tussenkomst van een tegenexpert vraagt. Vergelijk de schadevergoeding die je hoopt te krijgen met de kosten van een tegenexpert. Is het verschil groot? Stel jezelf dan de juiste vragen. Is het echt de moeite waard om een tegenexpertise te laten uitvoeren voor een schadegeval dat je woningverzekeraar dekt?

Evaluate
4.4/5 - (5 stemmen)