fbpx
Home Blog Woontips Bestaat er een verzekering voor een onbewoonbaar huis?

Bestaat er een verzekering voor een onbewoonbaar huis?

Welke verzekering voor een onbewoonbaar huis? Hoe weet ik of mijn woning onbewoonbaar is? Alles over woningverzekeringen in België.

Is mijn huis onbewoonbaar? Moet ik een verzekering afsluiten voor een huis dat als ‘onbewoonbaar’ wordt beschouwd? Bij Flora geven we antwoord op al je vragen over onbewoonbare panden en de verplichting om een verzekering af te sluiten in België. Een woningverzekering, da’s een hele dobber! Wij helpen je om door het bos de bomen te zien. 🔎

Wat is een onbewoonbaar huis?

Eerst en vooral is het belangrijk om een nauwkeurige definitie te geven van een zogenaamd ‘onbewoonbaar’ huis. We maken daarom een onderscheid tussen leegstaande huizen en onbewoonbare huizen. 🏚

Een leegstaand of tijdelijk onbruikbaar huis

Sommige panden kunnen onbewoonbaar zijn gedurende een bepaalde periode.

Denk bijvoorbeeld aan een renovatie of verbouwing. Het pand staat dan leeg en de bewoners kunnen er nog niet intrekken.

Hetzelfde geldt voor woningen die onbewoonbaar zijn na schade. Een pand kan worden getroffen door een overstroming, brand of storm en daardoor niet langer geschikt zijn om onderdak te bieden aan de bewoners. Tijdens de werkzaamheden geldt de woning dan als tijdelijk ‘onbewoonbaar’.

Een onbewoonbaar huis

Bij een onbewoonbaar huis gaat het vaak om hygiëne, veiligheid en comfort.

Een woning kan ‘onbewoonbaar’ worden verklaard op basis van een besluit tot onbewoonbaarverklaring. Dat besluit wordt afgeleverd door een burgemeester of een vrederechter op basis van een expertiserapport.

Een onbewoonbaar huis vormt een gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners.

Bepaalde elementen worden vaak geassocieerd met onbewoonbaarheid: schade door vocht, bouwvalligheid, voorzieningen die niet meer voldoen aan de normen enz.

De eigenaar zal dus moeten investeren in de renovatie van zijn pand om te zorgen dat het aan de huidige normen voldoet.

Denk aan werkzaamheden op het gebied van elektriciteit, gas en/of verwarming. Als de eigenaar geen werkzaamheden onderneemt, loopt hij bepaalde risico’s (administratieve boete, huurverlies enz.). 🏠

Welke verzekering voor een onbewoonbaar huis?

Ben je eigenaar van een pand in aanbouw of renovatie?

Ook tijdens de werkzaamheden moet je pand verzekerd zijn. Als je een bouwbedrijf of architect hebt ingeschakeld, dan zijn die verplicht om hun aansprakelijkheid te verzekeren.

Elke vakspecialist verplicht zich ertoe om jouw pand te verzekeren in geval van schade. Een pand moet absoluut verzekerd zijn om beschermd te zijn tegen mogelijke ongevallen.👷‍♂️

Een woningverzekering afsluiten is ook een oplossing! Je kunt je woning al verzekeren nog voordat ze is gebouwd of gerenoveerd. 🛠

Ben je eigenaar van een pand dat getroffen is door schade?

Is je woning verwoest door waterschade of brand?

In beide gevallen zal je woningverzekering tussenbeide komen. Je kunt bijvoorbeeld ander onderdak krijgen en een vergoeding ontvangen. 🙌

Let op! Als huurder moet je “als een goede huisvader” voor je woning zorgen. Dat betekent dat je al het onderhoud en de werkzaamheden regelt die nodig zijn om je pand in goede staat te houden en eventuele schade, zoals waterschade, te voorkomen. 🧹

Onbewoonbaar huis door overstromingsramp
In geval van schade is Flora 24 uur per dag bereikbaar via onze chat

Is een woningverzekering verplicht in België?

  • Ben je eigenaar?

Als je eigenaar bent en zelf in je huis woont, dan ben je niet verplicht om je te verzekeren. Maar banken zullen zelden een woningkrediet geven zonder een bewijs van een woningverzekering.

Als je eigenaar-verhuurder bent, dan verschillen je verplichtingen per gewest.

👉🏼 In Vlaanderen kan je een woningverzekering als niet-inwonende eigenaar afsluiten. Die dekt je in geval van schade aan het pand.

👉🏼 In Wallonië en Brussel ben je niet verplicht om een verhuurd pand te verzekeren. Aan verhuurders wordt echter wel aangeraden om een verzekering voor niet-inwonende eigenaar (‘assurance propriétaire non-occupant’ of PNO) af te sluiten.

  • Ben je huurder?

👉🏼 In Vlaanderen verplicht de wet elke huurder om een brandverzekering voor huurders af te sluiten. Die dekt de huurder in geval van brand en waterschade.

👉🏼 In Wallonië moet de huurder een huurdersverzekering afsluiten, ook wel verzekering voor huurdersaansprakelijkheid genoemd.

👉🏼 In Brussel is een huurdersverzekering niet verplicht. Maar sommige verhuurders eisen wel dat je een woningverzekering afsluit. Die verplichting moet dan vermeld staan in het huurcontract.

Zo ingewikkeld was dat nu ook weer niet!

Je mag jezelf nu een expert in woningverzekeringen noemen. Je snapt nu dus dat een verzekering voor een huis van essentieel belang is, zelfs al is dat huis onbewoonbaar.

Woningverzekeringen zijn een complex vakgebied en worden geval per geval behandeld. 🧐

Besluit je om werken uit te voeren, dan zul je extra informatie moeten inwinnen bij je verzekeringsmaatschappij.

Bij Flora staan we voor je klaar om al je vragen te beantwoorden via onze chat of ons e-mailadres.📱

Evaluate
4.4/5 - (5 stemmen)