fbpx
Home Blog Cohousers Wat zijn de administratieve verplichtingen bij cohousing in België?

Wat zijn de administratieve verplichtingen bij cohousing in België?

Wat zijn de verplichtingen voor cohousing in België? Als cohouser is het jouw plicht om bepaalde regels te respecteren. Ontdek ze hier 👇👇

Cohousing wordt steeds populairder! Veel jongeren onder de 30 kiezen voor deze stijl van leven in een woongemeenschap. Misschien ben jij ook zo iemand? Wist je dat de wet verschillende verplichtingen oplegt aan wie in België aan cohousing doet? 😱 Die verplichtingen kunnen wel verschillen naargelang het gewest waarin je woont. Van de ondertekening van het medehuurpact tot de brandverzekering en het huurcontract, ontdek de drie verplichtingen die je moet nakomen wanneer je met anderen samenwoont.

Het huurcontract, een administratieve verplichting bij cohousing in België

Cohousing is wanneer meerdere huurders samen een huis of appartement huren 🔑

Om als cohousing te worden beschouwd, moet de woning ten minste een woonkamer en een gedeelde badkamer bevatten.

De samenhuizers zijn dus huurders die dezelfde woning delen. Ze hebben bijgevolg dezelfde verplichtingen als een klassieke huurder.

Het opstellen en ondertekenen van een huurcontract behoort tot de vele administratieve verplichtingen bij het opstarten van cohousing in België.

Sinds 1 januari 2019 is de regelgeving met betrekking tot cohousing in Vlaanderen veranderd. Het huurcontract bij samenhuizen kan nu twee verschillende vormen aannemen.

ondertekening van een huurovereenkomst

Een huurcontract voor alle cohousers

Alle huisgenoten worden vermeld in het schriftelijke huurcontract ✍🏼

Dit document bevat alle verplichtingen en rechten van de cohousers en van he verhuurder.

Hierin vind je onder andere:

 • De identiteit van de verhuurder en van elke cohouser
 • De huurtermijn (met de startdatum van het contract)
 • Het huurbedrag
 • Het energieprestatiecertificaat (EPC)

De voorwaarden die moeten worden nageleefd om een huurcontract bij samenhuizen legitiem te maken zijn:

 • Er is slechts één contract tussen de huurders enerzijds en de verhuurder anderzijds.
 • De huurders hebben bewust gekozen om de woning te delen.
 • De woning is niet verdeeld in verschillende eenheden, er is slechts één deurbel en één brievenbus.

Voor huurcontracten afgesloten in Brussels is de ondertekening van een medehuurpact vereist. Dit overeenkomst legt de rechten en verplichtingen van elke samenhuizer vast. Het huurcontract vermeldt dan de datum van ondertekening van de overeenkomst.

De verhuurder is vrij om het contract aan te passen. Hij kan bijvoorbeeld een clausule van herverhuring toevoegen (een clausule die het mogelijk maakt om een cohouser te vervangen onder bepaalde voorwaarden) of een solidariteitsclausule (een clausule die de samenhuizers hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk maakt).

Elke cohouser moet een door alle partijen ondertekend exemplaar ontvangen.

Een hoofdhuurcontract en onderhuurcontracten

In sommige gevallen kan een huurcontract bij samenhuizen ook worden ondertekend door een verhuurder en een hoofdhuurder.

Eigenlijk is het als een piramide 🔼 De verhuurder sluit een huurovereenkomst met de hoofdhuurder. Deze hoofdhuurder sluit vervolgens onderhuurovereenkomsten met de andere cohousers.

Dit type contract is geschikt voor cohousing op korte termijn.

Let op: onderverhuur is een ingewikkeld onderwerp, vooral voor de huurder:

 • De huurder kan het goed niet volledig onderverhuren
 • Hij/Zij moet toestemming van de verhuurder krijgen
 • Hij/Zij moet het goed blijven gebruiken als zijn/haar hoofdverblijfplaats
 • Hij/Zij mag niet onderverhuren voorbij de duur van zijn/haar huurcontract
 • De huurder moet vergoedingen aan de onderhuurder betalen als het huurcontract voortijdig wordt beëindigd
 • De huurder is verantwoordelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door de onderhuurder

Dit huurcontract is dus zeer riskant voor degene die het ondertekent.

In alle gevallen heeft de verhuurder de verplichting om zijn/haar huurcontracten te registreren. Dit is de wet in België! Registratie maakt het document legitiem. Dit moet gebeuren binnen twee maanden na ondertekening van het contract. De verhuurder moet ook de plaatsbeschrijving registreren wanneer de cohousers de woning intrekken.

De medehuurdersverzekering, een wettelijke verplichting in Wallonië en Vlaanderen

De huurders zijn verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Wat betekent dat? 🤔

In Vlaanderen en Wallonië moeten alle personen die een woning huren hun aansprakelijkheid bij brand 🔥, waterschade 💧 of glasbreuk 🪟 dekken

Dit is een wettelijke verplichting in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel kan het afsluiten van een huurdersverzekering een contractuele verplichting zijn (wanneer opgenomen in het huurcontract).

Deze verplichting geldt ook voor cohousing! Voordat de cohousers intrekken, moeten ze aantonen dat hun aansprakelijkheid goed is gedekt. Ze kunnen er ook voor kiezen om hun bezittingen te verzekeren via een inboedelverzekering.

Zonder verzekeringsbewijs mag de verhuurder een clausule voor een afstand van verhaal toevoegen, als aanvullende dekking op zijn/haar eigen verzekering. De cohousers zullen dan de verzekeringspremie moeten betalen.

Moet elke cohouser zijn/haar eigen verzekering afsluiten?

Dat is niet nodig! ❌

De cohousers kunnen een “verzekeringnemer” aanwijzen. Hij/Zij zal het contract namens de hele cohousing ondertekenen, met andere woorden, hij/zij is verantwoordelijk voor de afgesloten medehuurdersverzekering.

De namen van de andere samenhuizers kunnen in het verzekeringscontract verschijnen.

De huisgenoten betalen dan een gezamenlijke maandelijkse of jaarlijkse premie.

Er zijn maar weinig verzekeringen die aangepaste dekking bieden voor cohousers in België.

De enige verzekering voor cohousers is die van Flora by Ethias. Deze omvat onder andere dekking bij schade tussen huisgenoten, evenals opties om huisgenoten en de “verzekeringnemer” gemakkelijk te wijzigen.

En wat met een kot?

Een student die via cohousing in een “kot” woont, is niet verplicht om zich te verzekeren in België. De verzekering van de ouders zal voldoende zijn om eventuele schade te dekken.

Sleutel van een gedeeld huis

Het medehuurpact, een onmisbaar element in cohousing

Het medehuurpact is een administratieve verplichting in bepaalde gewesten van België (in Wallonië en Brussels). Het kan ook een contractuele verplichting zijn als ze wordt opgelegd door de verhuurder.

Het is aan te bevelen de cohousingovereenkomst te ondertekenen alvorens het huurcontract wordt getekend.

Dit contract is een soort overeenkomst die de rechten en plichten van elke cohouser gedetailleerd beschrijft 📝

Het contract zal een specifieke regeling vaststellen voor de verdeling van de huur, kosten, verantwoordelijkheden evenals de stappen in geval van conflicten of onbetaalde huur.

Hier zijn enkele elementen die aan de overeenkomst moeten worden toegevoegd:

 • De betaling van de huur (wie betaalt wat? En wanneer?);
 • De verdeling van de kosten (wie betaalt voor elektriciteit, water of gas?);
 • De inventaris van eenieders meubilair (wie is eigenaar van de zetel, kast of tafel?);
 • De modaliteiten inzake energiecontracten en verzekeringscontracten;
 • De opmaak van de borgstelling;
 • De stappen in geval van aankomst, vertrek, uitzetting, vervanging van een cohouser;
 • Protocol in geval van geschillen.

Samen met het huurcontract is de cohousingovereenkomst een referentiedocument bij het oplossen van conflicten 😠

 

Het medehuurpact is een goede manier om beschermd te zijn bij geschillen..

Kortom, om in een groep te leven, moeten enkele essentiële regels worden gerespecteerd. Het naleven van deze verplichtingen is een must om een succesvolle cohousing-ervaring te garanderen. Zowel op wettelijk als administratief vlak zijn al deze verplichtingen van toepassing op iedereen die een woning deelt via cohousing in België.

Evaluate
Beoordeel het bericht