fbpx
Home Blog Schadegeval Burgerlijke aansprakelijkheid en woningverzekering in 2024

Burgerlijke aansprakelijkheid en woningverzekering in 2024

Wat is “burgerlijke aansprakelijkheid”? Wat heeft dat te maken met de woningverzekering? Onder welke voorwaarden komt een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tussen? We leggen je uit wat je moet weten over burgerlijke aansprakelijkheid auto, woning en privéleven.

Als verzekerde ben je waarschijnlijk al eens de term “burgerlijke aansprakelijkheid” tegengekomen. In je woningverzekering bijvoorbeeld. Maar wat houdt dat concreet in? Burgerlijke aansprakelijkheid komt erop neer dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor een onopzettelijk incident met een andere burger. Er zijn heel wat burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen. We brengen graag duidelijkheid. 💡

Wat is “burgerlijke aansprakelijkheid”?

In België betekent burgerlijke aansprakelijkheid: als een ander door jouw gedrag schade lijdt, ben jij aansprakelijk voor die schade.

Als je door onvoorzichtigheid of nalatigheid schade veroorzaakt hebt aan een ander, ben je verplicht deze schade te vergoeden. Je zult dus de kosten moeten betalen die het gevolg zijn van het incident. 🥵

Een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid” beschermt de verzekerde (jou) als je onopzettelijk schade aan een andere persoon berokkend hebt.

Ze komt pas tussen onder de volgende drie voorwaarden:

  1. Er moet sprake zijn van schade (morele, lichamelijke, materiële of immateriële).
  2. Het moet gaan om een onopzettelijke fout (nalatigheid, onoplettendheid, enz.).
  3. Er moet een duidelijk aangetoond oorzakelijk verband zijn tussen de fout en de schade.

De “Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto”

De verzekering BA Auto is een wettelijk verplichte verzekering in België. Ze dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder als die een ongeval heeft met een andere weggebruiker 🚗

Je moet deze verzekering afsluiten als je een wagen, motorfiets of ander motorvoertuig koopt dat ingeschreven moet worden.

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van je auto dekt:

  • de schade aan derden (andere bestuurder, voetganger, fietser, dieren, gebouwen, meubilair)
  • de medische kosten, de arbeidsongeschiktheid en het inkomensverlies als gevolg van een ongeval
  • de schade van de inzittenden.

Een voorbeeld? 👇

Je hebt even niet opgelet en bent door het rode licht gereden. Je kon je tegenligger niet meer ontwijken. Jouw BA Auto betaalt de herstellingskosten van het voertuig van de derde, en ook de eventuele medische kosten van die persoon.

Auto-ongeluk met BA-verzekering
Vooral niet vergeten: een aanrijdingsformulier invullen!

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven, beter bekend als de familiale verzekering dekt je aansprakelijkheid en die van je gezin bij lichamelijke of materiële schade die je aan een ander berokkent 😱

Deze verzekering biedt financiële bescherming aan de verzekerde als die aansprakelijk is voor een schadegeval (gebroken bril, een voorval met je hond, enz.)

Ze dekt de kosten voor de herstelling van beschadigde voorwerpen, de medische kosten en ook de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer.

Maar een familiale verzekering is niet alleen interessant voor gezinnen. Ze is ook nuttig voor alleenstaanden en voor hondenbezitters.

Een voorbeeld? 👇

Je hebt per ongeluk de bril van een vriend gebroken. Aan herstelling hoef je niet te denken. Je BA Privéleven betaalt de bril, na aftrek van de vrijstelling.

Oopsie…

De aansprakelijkheidsverzekering voor huurders

De aansprakelijkheidsverzekering voor huurders, ook huurdersverzekering genoemd, is verplicht voor alle huurders in Vlaanderen en Wallonië 🔑

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de huurder  bij brand, overstroming, natuurrampen en glasbreuk.

Een voorbeeld? 👇

Je bent vergeten de kraan op de badkamer dicht te draaien. Jouw appartement en dat van je onderburen is ondergelopen. Je huurdersverzekering betaalt de kosten van de herstelling en wederopbouw van je woning, maar ook van die van je buren.

overstroming van een woning
De waterschade wordt vergoed door je woningverzekering

Huurdersaansprakelijkheid: is de woningverzekering verplicht in België?

Sinds 2018 is de woningverzekering voor huurders verplicht in Vlaanderen. In Brussel ben je als huurder verplicht een brandverzekering te nemen als dat in het huurcontract staat.

De verplichte dekking is de huurdersaansprakelijkheid. Daarnaast kan je een inboedelverzekering nemen. Die beschermt je persoonlijke bezittingen (meubels, elektrische huishoudtoestellen…) bij een schadegeval 🔥

De BA-verzekering voor huurders dekt niet het gebouw, maar wel de aansprakelijkheid van de huurder. Zijn dus bij een schadegeval de naburige gebouwen beschadigd, dan is de aansprakelijkheid van de huurder wel degelijk gedekt. De herstellingskosten van de naburige woningen worden vergoed.

Sommige Vlaamse verhuurders geven er de voorkeur aan om zichzelf te beschermen door een afstand van verhaal clausule toe te voegen. Deze clausule is een optie die aan hun brandverzekeringscontract wordt toegevoegd. Het bepaalt dat de verhuurder in geval van schade geen stappen kan ondernemen tegen de huurder om de vergoeding van de kosten van het schadegeval te eisen. Om deze extra optie te dekken, verhoogt de verhuurder de huurprijs. Deze oplossing is interessant voor de verhuurder, maar iets minder voor de huurder (vooral bij schade die anderen treft). Zonder afstand van verhaalclausule moet de huurder zijn eigen brandverzekering afsluiten in Vlaanderen.

 

 

Besluit: als verzekerde kan je maar beter goed snappen wat het begrip “burgerlijke aansprakelijkheid” betekent. In de meeste verzekeringscontracten komt het terug: de autoverzekering, woningverzekering, familiale verzekering… Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn vaak verplicht. Want ze beschermen tegen onaangename verrassingen in het leven. Kies dus de geschikte verzekering!

Evaluate
5/5 - (4 stemmen)