fbpx
Français

Brandverzekering voor huurders van Flora by Ethias

Dekking, beperkingen en uitsluitingen

Flora, dat is een eenvoudige, snelle en transparante verzekering.

We bieden een unieke en uitzonderlijke klantenervaring, volledig digitaal en mobiel.

Maar we bieden ook kwaliteitsvolle verzekeringsproducten, zonder kleine lettertjes of moeilijke taal, een verzekering voor iedereen! 📲

Ontdek op deze pagina alle details over de dekking, de beperkingen en de uitsluitingen van onze huurdersverzekering.

Wie wordt er gedekt door de verzekering?

Verzekering jij en je huishouden logo

Jij en je huishouden

Jij, als ondertekenaar van het contract voor zijn of haar hoofdverblijfplaats, en de familieleden die bij je wonen.

Verzekering huispersoneel logo

Je huispersoneel

Je huispersoneel, als dat voor jou in je woning voor privédoeleinden werkt, wordt gedekt door Flora.

Wat is er in de huurdersverzekering inbegrepen?

Verzekering Aansprakelijkheidsverzekering logo

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA)

Onopzettelijke schade aan je woning en de mogelijke gevolgschade aan de woningen errond.

Verzekering Inboedelverzekering logo

Inboedelverzekering

Onopzettelijke schade aan je spullen, de spullen van je gasten en zelfs aan je huisdieren.

In welke gevallen ben ik verzekerd?

Verzekering brand brandverzekering logo

Brand

Schade, niet enkel door brand, maar ook door verbranding zonder vlam, rook, roet of als gevolg van een ontploffing.

Verzekering Waterschade logo

Waterschade

Schade ten gevolge van het wegstromen, overstromen, infiltreren of opstuwen van water uit een waterinstallatie en schade door huiszwam.

Uitsluitingen en beperkingen :

 • schade aan alle onderdelen van het dak, inclusief dakgoten en kroonlijsten
 • schade door condensatie, opstijgend of zijdelings indringend vocht
 • schade door het wegstromen of overstromen van water, waarvan de directe bron geen waterinstallatie in je woning is
 • waarde van de weggestroomde vloeistof
 • schade door een gebrek aan onderhoud van de verwarmings- of waterinstallatie van het gebouw. Jij moet deze installaties onderhouden en de noodzakelijke herstellingen en vervangingen laten doen, of de verhuurder inlichten als hij moet instaan voor deze herstellingen.
Verzekering Storm en hagel logo

Storm en hagel

Schade door een storm 💨, hagel of door de druk of de verplaatsing van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs.

Uitsluitingen en beperkingen :

 • in geval van storm: schade aan bezittingen buiten de woning die niet stevig aan de woning zijn bevestigd of in de grond zijn verankerd
Verzekering Natuurrampen logo

Natuurrampen

Schade door een aardbeving, een overstroming, een aardverzakking of -verschuiving of het overlopen of terugvloeien van de openbare riolering.

Uitsluitingen en beperkingen :

 • schade aan bezittingen buiten de woning die niet stevig aan de woning zijn vastgemaakt of zijn verankerd in de grond
 • schade aan constructies die eenvoudig te verplaatsen / af te breken zijn, die bouwvallig zijn of afgebroken worden, en hun eventuele inboedel, als deze constructies niet jouw hoofdverblijfplaats zijn
 • schade aan vervoerde voorwerpen of voorwerpen waarvan de reparatie is georganiseerd door specifieke wetten of internationale verdragen
 • beperking tot maximaal € 2.500,00 voor schade aan tuinhuisjes, schuren en hun inhoud, en aan plantages, omheiningen en hagen
 • vergoedingsvoorwaarden bij natuurrampen: Flora dekt de uitbetalingen in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in artikel 130 § 2 van de wet van 2014 betreffende verzekeringen.
Verzekering Glasbreuk logo

Glasbreuk

Een breuk of barst in vensters, spiegels, sanitaire voorzieningen, glazen wanden, glazen deuren, kookplaten, glasmeubilair, aquaria, serres en tv- en computerschermen die bestemd zijn om in de gehuurde woning vast te blijven zitten.

Uitsluitingen en beperkingen :

 • krassen of schilfers
 • het breken van smartphone-schermen, planken of laptops, het breken van glazen of plastic voorwerpen die geen glasplaat vormen

Elektriciteit

Schade door een elektrisch probleem of door blikseminslag.

Stookolie

Schade door het overlopen of wegvloeien van stookolie uit de verwarmingsinstallatie of uit de tank van de gehuurde of een naburige woning.

Uitsluitingen en beperkingen :

 • schade door een tank die niet is aangesloten op het verwarmingssysteem
 • schade door een gebrek aan onderhoud van de tank. Jij moet deze installaties onderhouden en de noodzakelijke herstellingen en vervangingen laten doen, of de verhuurder inlichten als hij moet instaan voor deze herstellingen.
 • kosten voor de herstelling of vervanging van de tank
 • limiet van maximaal 10.000 € voor de saneringskosten van een verontreinigde bodem en van maximaal 1.000 € voor de waarde van de weggevloeide stookolie

Collectieve werknemersprotesten

Schade door collectieve werknemersprotesten zoals stakingen, demonstraties, bijeenkomsten; of de schade door maatregelen die door de autoriteiten worden genomen voor de veiligheid en bescherming van bezittingen tijdens deze gebeurtenissen.

Uitsluitingen en beperkingen :

deze waarborg kan worden opgeschort door een ministerieel besluit. De opschorting treedt 7 dagen na kennisneming van dit besluit in werking.

Aanslagen

Schade veroorzaakt door oproer, volksopstanden, terreurdaden of sabotage; en schade door de maatregelen van de overheid om goederen tijdens deze gebeurtenissen te beveiligen en te beschermen.

Uitsluitingen en beperkingen :

 • deze waarborg kan worden opgeschort door een ministerieel besluit. De opschorting treedt 7 dagen na kennisneming van dit besluit in werking.
Verzekering Gewelddadige en onopzettelijke schok logo

Gewelddadige en onopzettelijke schok

Materiële schade aan je inboedel of je eigendommen na een gewelddadige en onopzettelijke schok veroorzaakt door een land-, lucht- of ruimtevaartuig 🚀 of een hefvoertuig, alsook hun lading, door het instorten van delen van naburige gebouwen, door meteorieten of door vallende bomen of pylonen.

Uitsluitingen en beperkingen :

 • schade door landvoertuigen die jouw eigendom zijn of die onder jouw toezicht staan

Wat zijn de aanvullende dekkingen van Flora?

Verzekering Schade aan andere personen en hun bezittingen logo

Schade aan andere personen en hun bezittingen

Schade aan andere personen dan je verhuurder en jezelf:

 • door je inboedel (voorbeeld: je bloempot valt bij de buur en beschadigt een van zijn bezittingen) 💐 🤷
 • een deel van de gehuurde woning of de aangrenzende grond en voetpaden (voorbeeld: iemand raakt gewond omdat jij de sneeuw op je stoep niet geruimd hebt)

Uitsluitingen en beperkingen :

 • schade door bouw-, afbraak of renovatiewerken
 • schade door gebreken of fouten die bij de ondertekening van het huurcontract gekend zijn
 • schade door het gebruik van gereedschap voor uitsluitend professioneel gebruik
 • schade aan de woning die je huurt, je bezittingen of bezittingen die je zijn toevertrouwd
Verzekering Schade door kleine aanpassingswerken logo

Schade door kleine aanpassingswerken

Ongevalsschade aan je woning of aan woningen errond door kleine aanpassingswerken aan het interieur door jou of door een gezinslid. 🖼

Uitsluitingen en beperkingen :

 • schade door bouw-, afbraak of renovatiewerken
 • schade door gebreken of fouten die bij de ondertekening van het huurcontract gekend zijn
 • schade door het gebruik van gereedschap voor uitsluitend professioneel gebruik
 • schrammen, vlekken, deuken, esthetische schade
 • beperking van de tussenkomst in de schade tot maximaal € 5.000,00
Verzekering Schade aan je bezittingen door een schadegeval bij je buur logo

Schade aan je bezittingen door een schadegeval bij je buur

Flora vergoedt de schade aan je bezittingen veroorzaakt door:

 • hulpverlening of iedere vorm van blussen, beschermen of redden
 • afbraak of vernietiging op bevel om verergering van het schadegeval te voorkomen
 • instorting die het rechtstreekse gevolg is van het schadegeval
 • gisting of zelfontbranding, gevolgd door brand of ontploffing
Verzekering Opzeggingsvergoeding bij de beëindiging van het huurcontract logo

Opzeggingsvergoeding bij de beëindiging van het huurcontract

Betaling van de opzegvergoeding als je het huurcontract vroegtijdig opzegt. Als je jouw huurcontract voor de afloop ervan moet verbreken, betaalt Flora je het bedrag dat je aan je verhuurder moet betalen terug, als de reden voor de verbreking hieronder vermeld staat:

 • overlijden van een van de twee echtgenoten vóór de leeftijd van 75 jaar
 • echtscheiding of beëindiging van een wettelijk samenlevingscontract
 • beëindiging van een vast arbeidscontract of faillissement van een van de twee echtgenoten

Uitsluitingen en beperkingen :

 • beëindiging van een vast arbeidscontract wegens zware fout
 • frauduleus faillissement of faillissement door sluitingsmaatregelen die de overheid heeft opgelegd
 • melding van de opzegging van het huurcontract, meer dan 6 maanden na het overlijden, de scheiding of de echtscheiding, het ontslag of het faillissement

Diefstal en vandalisme

Verzekering - Diefstal en vandalisme

Optioneel

Als je je voor deze optie hebt verzekerd, komt Flora tussen bij vandalisme, diefstal of poging tot diefstal.

Uitsluitingen en beperkingen :

 • Je bent niet verzekerd bij vandalisme, diefstal of poging tot diefstal zonder inbraak in de gemeenschappelijke ruimtes, garages en kelders gesitueerd op het adres van pand of op een ander adres, in aangrenzende gebouwen of andere gebouwen zonder rechtstreekse toegang tot het gehuurde goed
 • Je bent niet verzekerd bij vandalisme, diefstal of poging tot diefstal gepleegd door of met de medeplichtigheid van een of meerdere leden van je gezin, een of meerdere gasten of onderverhuurders/bewoners
 • Je bent niet verzekerd bij vandalisme, diefstal of poging tot diefstal een motorvoertuig dat een snelheid van meer dan 25 km/u haalt, een aanhangwagen of de vaste toebehoren van deze voertuigen
 • Je bent niet verzekerd bij vandalisme, diefstal of poging tot diefstal in verwaarloosde panden 🏚
 • Je bent niet verzekerd bij vandalisme, diefstal of poging tot diefstal van je bezittingen die zich buiten bevinden
 • Je bent niet verzekerd bij vandalisme, diefstal of poging tot diefstal een dier

In welke gevallen ben ik niet verzekerd?

icon/fire/green

Eerdere schade

icon/fire/green

Opzettelijke veroorzaakte schade

icon/fire/green

Radioactiviteit, kernenergie, ioniserende straling

icon/fire/green

Professioneel gebruik

icon/fire/green

Bouwvallige of verwaarloosde woning

icon/fire/green

Asbest

icon/fire/green

Oorlog

icon/fire/green

Voertuigen, boten, caravans

icon/fire/green

Motorvoertuigen van meer dan 50cc

icon/fire/green

Software, archieven, plannen, modellen, restauratie van documenten

icon/fire/green

Benodigdheden voor de verfraaiing van een gehuurd goed

Heb je nog vragen over de huurdersverzekering van Flora?

Stuur een mail naar support@flora.insure.