fbpx
Français

De brandverzekering voor medehuurders van Flora by Ethias

Dekkingen, beperkingen en uitsluitingen
Alles wat je moet weten voor je een verzekering afsluit 🤓

De medehuurdersverzekering van Flora

Deze brandverzekering dekt de woning waarin je als medehuurder woont tegen de hieronder beschreven risico’s.

Om het je gemakkelijk te maken, is deze pagina opgebouwd volgens een vraag-antwoordstructuur.

Heb je vragen? Contacteer ons dan via het chatvenster op deze pagina 👇

Wie wordt er gedekt door de medehuurdersverzekering?

Verzekering jij en je huishouden logo

Jij en je huisgenoten

De verzekeringnemer (diegene die het contract afsluit) en de huisgenoten die in dezelfde woning wonen en vermeld worden in het huurcontract.

Verzekering huispersoneel logo

Je huispersoneel

Het huispersoneel als dat voor één of meerdere medehuurders voor privédoeleinden werkt.

Wat is er in de medehuurdersverzekering inbegrepen?

Verzekering Aansprakelijkheidsverzekering logo

Aansprakelijkheidsverzekering

Onopzettelijke schade aan de gehuurde woning door een van de medehuurders en de mogelijke gevolgschade aan de woningen errond.

Verzekering Inboedelverzekering logo

Inboedelverzekering

Materiële schade aan spullen van de medehuurders, zowel als het gaat om schade aan persoonlijke spullen als aan spullen die gedeeld worden met de medehuurders. Flora dekt ook de schade aan de spullen van de gasten en de huisdieren van de medehuurders.

Welke opties kan ik nemen?

Verzekering - Diefstal en vandalisme

Diefstal en vandalisme

Als jij en je huisgenoten deze optie nemen, komt Flora tussen bij vandalisme, diefstal of poging tot diefstal.

Uitsluitingen en beperkingen:

De medehuurders zijn nooit verzekerd voor vandalisme, diefstal of poging tot diefstal:

 • in privĂ©garages of kelders die op een ander adres liggen dan dat van het goed dat in de bijzondere voorwaarden vermeld wordt;
 • zonder inbraak in de gemeenschappelijke delen van een flatgebouw, de garages en de kelders die op het adres van het gehuurde goed liggen;
 • zonder inbraak in de aangrenzende gebouwen of de gebouwen zonder rechtstreekse toegang tot het gehuurde goed;
 • gepleegd door of met de medeplichtigheid van een of meer leden van de medehuur, van een of meer gasten of van onderhuurders/bewoners van de samen gehuurde woning;
 • van motorvoertuigen die een snelheid van meer dan 25 km/u halen of van aanhangwagens en hun vaste toebehoren;
 • in verwaarloosde panden;
 • van de spullen van de medehuur die zich buiten bevinden;
 • van een dier.

Schade tussen medehuurders

Als jij en je huisgenoten voor deze optie kiezen, komt Flora tussen in de volgende 3 gevallen:

 • Aansprakelijkheid tussen medehuurders

 • Hulp bij conflictbeheer

 • BOB-dekking

Uitsluitingen en beperkingen:

Wat de aansprakelijkheid tussen medehuurders betreft, zijn de medehuurders nooit verzekerd voor:

 • esthetische schade zoals vlekken, krassen, deuken en ontmanteling;
 • materiĂ«le of lichamelijke schade veroorzaakt tussen de leden van een gezin van de medehuur (voorbeeld: een kind tegenover zijn moeder, echtgenoten onderling…);
 • materiĂ«le of lichamelijke schade veroorzaakt op een ander adres dan dat van de woning die ze delen;
 • schade aan toevertrouwde goederen die toebehoren aan een persoon buiten de medehuur.

Wat de BOB-dekking betreft, komt Flora niet tussen voor materiële schade aan het beschadigde voertuig als:

 • de medehuurder die reed niet aansprakelijk is voor het ongeval;
 • het voertuig omnium verzekerd is;
 • de medehuurder die reed onder invloed was van alcohol of van andere substanties;
 • de medehuurder die reed, op het ogenblik van het ongeval, geen geldig rijbewijs had of niet voldeed aan de wettelijke vereisten om het beschadigde voertuig te besturen.

In welke gevallen zijn jij en je medehuurders gedekt?

Verzekering brand brandverzekering logo

Brand

Brandschade, niet enkel door brand, maar ook door verbranding zonder vlam, rook, roet of als gevolg van een ontploffing.

Verzekering Waterschade logo

Waterschade

Schade door het wegstromen, overstromen, infiltreren of opstuwen van water en schade door huiszwam.

Uitsluitingen en beperkingen:

 • schade aan alle onderdelen van het dak, de dakgoten en kroonlijsten inbegrepen;
 • schade door condensatie, opstijgend of zijdelings indringend vocht;
 • schade door het wegstromen of overstromen van water waarvan de directe bron geen waterinstallatie in je woning is;
 • de waarde van de weggestroomde vloeistof;
 • schade door een gebrek aan onderhoud van de verwarmings- of waterinstallatie van het gebouw. Jij moet deze installaties onderhouden en de noodzakelijke herstellingen en vervangingen doen, of de verhuurder inlichten als die instaat voor deze herstellingen.
Verzekering Storm en hagel logo

Storm en hagel

Schade door een storm, hagel of door de druk of de verplaatsing van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs.

Uitsluitingen en beperkingen:

In geval van storm: schade aan voorwerpen buiten de woning die niet stevig aan de woning zijn bevestigd of in de grond zijn verankerd.

Verzekering Natuurrampen logo

Natuurrampen

Schade door natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen, grondverschuivingen of -verzakkingen, overloop of opstuwing van de openbare riolen.

Uitsluitingen en beperkingen:

 • schade aan voorwerpen buiten de woning die niet stevig aan de woning zijn bevestigd of in de grond zijn verankerd;
 • schade aan constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of demonteerbaar zijn, die bouwvallig zijn of afgebroken worden, en hun eventuele inhoud, als deze constructies niet jouw hoofdverblijfplaats zijn;
 • schade aan vervoerde voorwerpen;
 • schade aan voorwerpen waarvan de herstelling geregeld wordt door bijzondere wetten of door internationale overeenkomsten;
 • beperking tot maximaal 2.500,00 € voor schade aan tuinhuisjes, schuren en hun inhoud, en aan plantages, omheiningen en hagen;
 • vergoedingsvoorwaarden bij natuurrampen: we betalen de uitgaven overeenkomstig artikel 130 § 2 van de wet van 4 april 2014 op de verzekeringen.
Verzekering Glasbreuk logo

Glasbreuk

Schade door een breuk of barsten in de volgende voorwerpen: ramen, spiegels, sanitair, glazen wanden, glazen deuren, kookplaten, glazen meubilair, aquariums, serres, schermen van vaste tv’s en vaste computers.

Uitsluitingen en beperkingen:

 • krassen en schilfers;
 • breuk van smartphone-, tablet- of laptopschermen;
 • breuk van glazen of plastic voorwerpen die geen ruiten zijn.
 • beperking tot maximaal twee tussenkomsten per jaar voor breuk van vaste televisie- en computerschermen in de gehuurde woning.

Elektriciteit

Schade door een elektrisch probleem of door blikseminslag. ⚡️

Stookolie

Schade door het overlopen of wegvloeien van stookolie uit de verwarmingsinstallatie of de tank van de huurwoning of van een naburige woning.

Uitsluitingen en beperkingen:

 • schade door een tank die niet is aangesloten op de verwarmingsinstallatie;
 • schade door het gebrek aan onderhoud van de tank. Alle medehuurders moeten deze installaties onderhouden en de noodzakelijke herstellingen en vervangingen doen, of de verhuurder inlichten als die instaat voor deze herstellingen.
 • kosten voor de herstelling of vervanging van de tank;
 • beperking tot maximaal 10.000,00 € voor de saneringskosten van de vervuilde bodem overeenkomstig de minimale wettelijke normen;
 • beperking tot maximaal 1.000,00 € voor de waarde van de weggevloeide stookolie.

Collectieve werknemersprotesten

Schade door collectieve protesten van werknemers, zoals stakingen, demonstraties en samenscholingen of door maatregelen van de overheid om tijdens deze gebeurtenissen goederen te beveiligen en te beschermen.

Uitsluitingen en beperkingen:

Deze waarborg kan bij ministerieel besluit opgeschort worden. De opschorting gaat 7 dagen na de kennisgeving van deze beslissing in.

Aanslagen

Schade veroorzaakt door oproer, volksopstanden, terreurdaden of sabotage, en schade door maatregelen van de overheid om goederen tijdens deze gebeurtenissen te beveiligen en te beschermen.

Uitsluitingen en beperkingen:

Deze waarborg kan bij ministerieel besluit opgeschort worden. De opschorting gaat 7 dagen na de kennisgeving van deze beslissing in.

Hevige klap door een ongeval

Materiële schade aan je inboedel of je spullen door een hevige klap door een ongeval veroorzaakt door een land- of luchtvoertuig, een ruimtevaartuig of een hefwerktuig en de lading van deze voertuigen, door de instorting van delen van naburige gebouwen, door meteorieten of door omgevallen bomen of masten.

Uitsluitingen en beperkingen:

Schade veroorzaakt door landvoertuigen die toebehoren aan de leden van de medehuur of die onder bewaking van een van hen staan.

Wat zijn de aanvullende dekkingen van Flora?

Verzekering Schade aan andere personen en hun bezittingen logo

Schade aan andere personen en hun goederen

Schade aan andere personen dan de verhuurder of de medehuurders:

 • door de inboedel van de medehuurders (bijvoorbeeld: de bloempot van een medehuurder
  valt bij je buur en beschadigt zijn spullen);
 • door een deel van de huurwoning of door de aangrenzende terreinen en stoepen
  (bijvoorbeeld: iemand raakt gewond omdat jij de sneeuw op je stoep niet geruimd hebt).

Uitsluitingen en beperkingen:

 • schade door alle bouw-, afbraak-en verbouwingswerken;
 • schade tijdens de huur door op voorhand gekende gebreken of fouten;
 • schade door het gebruik van gereedschap voor uitsluitend professioneel gebruik;
 • schade aan de woning die jullie samen huren, aan de spullen van de medehuurders of aan de spullen die aan hen toevertrouwd zijn;
 • schade toegebracht aan een derde met wie een of meer medehuurders een contractuele relatie hebben.
Verzekering Schade door kleine aanpassingswerken logo

Schade door kleine aanpassingswerken

Onopzettelijke schade aan de woning die de medehuurders delen of aan de naburige woningen als gevolg van kleine decoratieve aanpassingswerken door een van de medehuurders.

Uitsluitingen en beperkingen:

 • schade door alle opbouw-, afbraak-en verbouwingswerken;
 • schade door gebreken of fouten die bij de ondertekening van het huurcontract gekend zijn;
 • schade door het gebruik van gereedschap voor uitsluitend professioneel gebruik;
 • schrammen, vlekken, deuken;
 • esthetische schade;
 • beperking van de tussenkomst in de schade tot maximaal 5.000,00 €.
Verzekering Schade aan je bezittingen door een schadegeval bij je buur logo

Schade aan je spullen door een schadegeval bij je buur

Flora vergoedt de schade aan alle spullen van de medehuurders door:

 • hulpverlening of iedere vorm van blussen, beschermen of redden;
 • afbraak of vernietiging op bevel om verergering van het schadegeval te voorkomen;
 • instorting die het rechtstreekse gevolg is van het schadegeval;
 • gisting of zelfontbranding, gevolgd door brand of ontploffing.

Dringende bijstand

Als de verzekerde woning tijdelijk onbewoonbaar is of de inboedel ervan tijdelijk onbruikbaar is door een gedekt schadegeval dat in België gebeurd is, dan organiseert Flora (via IMA Benelux) dringende bijstand voor alle medehuurders:

Verzekering geen franchise logo

Terugbetaling van bijkomende kosten

In geval van een gedekt schadegeval en als je de bewijsstukken bezorgt, komt Flora tussen voor de kosten:

 • waartoe Flora de opdracht heeft gegeven of die jij gemaakt hebt om bij dreigend gevaar het schadegeval te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken;
 • voor de redding en bewaring;
 • voor de opruiming en afbraak die nodig zijn voor de wederopbouw of de reconstructie van de verzekerde goederen;
 • voor de heraanleg van de tuin tot 10.700,00 € behalve bij een natuurramp (zie punt 4.4);
 • voor de begrafenis van een verzekerde die overleden is tijdens een ongeval of door de rechtstreekse gevolgen ervan binnen de 365 dagen. De dekking is beperkt tot 12.800,00 € per schadegeval.

In welke gevallen zijn jij en je medehuurders niet verzekerd?

icon/fire/green

Eerdere schade

icon/fire/green

Opzettelijk veroorzaakte schade

icon/fire/green

Bouwvallige of verwaarloosde woning

icon/fire/green

Radioactiviteit, kernenergie, ioniserende straling

icon/fire/green

Professioneel gebruik

icon/fire/green

Asbest

icon/fire/green

Oorlog

icon/fire/green

Voertuigen, boten, caravans

icon/fire/green

Motorvoertuigen van meer dan 50cc

icon/fire/green

Software, archieven, plannen, modellen, restauratie van documenten

icon/fire/green

Benodigdheden voor de verfraaiing van een gehuurd goed

Je medehuurdersverzekering in enkele minuten…

Heb je alles gelezen en denk je dat de Flora medehuurdersverzekering iets voor jou is?